Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing van mijn huurwoning?

U kunt bezwaar maken als:

 • De huuraanpassing is hoger dan maximaal is toegestaan bij uw inkomen.
 • De huur komt na de aanpassing boven de maximale huurprijs uit. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem.
 • Er staan fouten in de brief over de huuraanpassing, zoals een verkeerde ingangsdatum.
 • De brief over de huuraanpassing is minder dan twee maanden voor 1 juli verstuurd.
 • Deze huurverhoging volgt te snel op de vorige.
 • Er loopt een procedure over onderhoudsgebreken.
 • Uw huur is door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en deze gebreken zijn nog niet gerepareerd.
 • U betaalt all-in huur. U weet dan niet wat de netto huur is. U kunt dan niet uitrekenen of de huuraanpassing klopt.
 • U bent chronisch ziek of heeft een handicap. Lees meer bij vraag 'Ik ben chronisch ziek. Welke huurverhoging krijg ik'.

Mensen met een midden inkomen krijgen een huurverhoging die afhangt van het inkomen. U kunt daar bezwaar tegen maken als het volgende voor u geldt:

 • Uw huurverhoging is meer dan € 50 per maand (de maximale verhoging).
 • De opgave van de Belastingdienst die wij meesturen met deze brief klopt niet. Lees meer bij Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen?
 • Na 2022 daalde uw huishoudinkomen of veranderde de samenstelling van uw gezin. Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of een kind uit huis is gegaan. U moet dan aantonen dat uw huishoudinkomen lager is geworden dan € 52.753 als u alleen woont, of € 61.046 per jaar als u met meer mensen woont. Dat doet u door te laten zien welke bewoners in 2024 op het adres zijn ingeschreven en wat hun inkomen in 2023 was. U kunt dit aantonen met:
  - Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven en wie dit zijn (naam en geboortedatum). Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente. De kosten hiervan zijn voor uzelf.
  - De geregistreerde definitieve inkomensverklaringen van alle bewoners. U kunt dit zelf downloaden door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Ook kunt u het document opvragen via de BelastingTelefoon (0800 - 0543, gratis).

  Heeft u een hoog inkomen? Dan kunt u bezwaar maken als het volgende voor u geldt:

  • Uw huurverhoging is meer dan € 100 per maand (de maximale verhoging).
  • De opgave van de Belastingdienst die wij meesturen met de brief klopt niet. Lees meer bij Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen?
  • Na 2022 daalde uw huishoudinkomen of veranderde de samenstelling van uw gezin. Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of een kind uit huis is gegaan. U moet dan aantonen dat uw huishoudinkomen lager is geworden dan € 62.191 per jaar als u alleen woont of € 82.921 als u met meer mensen woont. Dat doet u door te laten zien welke bewoners in 2024 op het adres zijn ingeschreven en wat hun inkomen in 2023 was. U kunt dit aantonen met:
   - Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven en wie dit zijn (naam en geboortedatum). Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente. De kosten hiervan zijn voor uzelf.
   - De geregistreerde definitieve inkomensverklaringen van alle bewoners. U kunt dit zelf downloaden door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Ook kunt u het document opvragen via de BelastingTelefoon (0800 - 0543, gratis).

  U kunt geen bezwaar maken tegen het gebruik maken van uw inkomensgegevens.