Navigatie

Kan ik bezwaar indienen tegen de huuraanpassing 2023 van mijn sociale huurwoning?

In deze gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing:

 • De huuraanpassing is hoger dan de maximaal toegestane huurverhoging bij uw inkomenssituatie.
 • De huur komt na de aanpassing boven de maximale huurprijs uit.
 • De brief over de huuraanpassing bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum.
 • De brief over de huuraanpassing is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • De huur is door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken. En deze gebreken zijn nog niet verholpen. Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in netto huur en servicekosten).

Mensen met een hoog midden inkomen krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. U kunt daar ook bezwaar tegen maken als het volgende voor u geldt:

 • Uw huurverhoging is meer € 50 (de maximale verhoging)
 • De opgave van de Belastingdienst die is meegestuurd met de brief klopt niet. Lees meer bij Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen?
 • Na 2021 is uw huishoudinkomen gedaald of uw gezinssamenstelling veranderd. Bijvoorbeeld doordat u bent gescheiden of een kind het huis uit is gegaan. U moet dan aantonen dat uw huishoudinkomen lager is geworden dan € 48.836 (als u alleen woont) of € 56.513 (huishouden meerdere personen). Dat doet u door te laten zien welke bewoners in 2023 op het adres zijn ingeschreven en wat hun inkomen in 2021 was. U kunt dit aantonen met:

- Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan                     
- De geregistreerde definitieve inkomensverklaringen van alle bewoners (voorheen het IB60 formulier). U kunt dit zelf downloaden door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Ook kunt u het document opvragen via de BelastingTelefoon (0800 – 0543, gratis).

Verder geldt voor mensen met een hoog inkomen ook dat u bezwaar kunt maken als het volgende voor u geldt:

 • Uw huurverhoging is meer dan € 100 (de maximale huurverhoging)
 • De opgave van de Belastingdienst die is meegestuurd met de brief klopt niet. Lees meer bij Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen?
 • Na 2021 is uw huishoudinkomen gedaald. U moet dan zelf aantonen dat uw huishoudinkomen lager is geworden dan € 57.573 per jaar (als u alleen woont) of € 76.764 per jaar (huishouden meerdere personen). Dat doet u door te laten zien welke bewoners in 2023 op het adres zijn ingeschreven en wat hun inkomen in 2021 was. U kunt dit aantonen met:  

- Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan zelf.
- De geregistreerde definitieve inkomensverklaringen van alle bewoners (voorheen het IB60 formulier). U kunt dit zelf downloaden door in te loggen op Mijn Belastingdienst. Ook kunt u het document opvragen via de BelastingTelefoon (0800 – 0543, gratis).

U kunt geen bezwaar maken tegen het gebruik maken van uw inkomensgegevens.