Navigatie

Kan ik bezwaar indienen tegen een huuraanpassing van mijn vrije sectorwoning?

Hiervoor gelden andere regels. U kunt alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan 4,1% (prijspeil 2023). Met vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Bel 0900 - 8020 of kijk op Juridisch Loket.