Navigatie

Huur opzeggen

Wilt u uw huur opzeggen? Dat kan eenvoudig via MijnPortaal. Zodra u weet wanneer u uw woning gaat verlaten, kunt u uw huur op elk gewenst moment opzeggen. U vindt uw opzegtermijn in uw eigen huurovereenkomst, deze is meestal één maand. Hoe eerder u de woning opzegt, hoe beter u de woning kunt overdragen en eventuele overname van spullen met de nieuwe huurder kunt regelen. Bekijk daarnaast onze speciale instructiefilm, zodat u weet hoe u de woning aan ons moet teruggeven. Binnen 5 werkdagen nadat uw huuropzegging is ontvangen komt een opzichter langs om het opleveren van de woning met u door te nemen. Lukt het niet om digitaal op te zeggen, neem dan contact op met de klantenservice.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Ik wil mijn huurcontract opzeggen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Gaat het om een huurwoning of een bedrijfsruimte?

Ik ben nabestaande en wil een huurcontract opzeggen in verband met overlijden. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. U heeft veel zaken te regelen. Dat begrijpen wij. Daarom kunt u eenvoudig online de huur opzeggen voor de overledene.

Via het formulier opzegging huur bij overlijden kunt u direct de huur opzeggen.

Let op! Beëindig het energiecontract niet te vroeg. Hou als einddatum de datum van inlevering van de sleutels aan.

Hoe kom ik aan de (eind)meterstanden voor water en gas?

Algemeen

De meterstand van water geeft u zelf door aan uw waterbedrijf. En de meterstand voor gas geeft u zelf door aan uw energieleverancier.
Dit geldt ook voor de eindmeterstanden als u de huur opzegt.
De eindmeterstanden vindt u op het inspectierapport wat u per mail of per post is toegestuurd.

Zitten de gasmeter en de watermeter in een ruimte waar u niet zelf bij kunt?
Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik heb mijn huur opgezegd en wil spullen laten overnemen. Kan dat?

Algemeen

U kunt spullen die niet of nauwelijks beschadigd zijn in de woning achterlaten voor de nieuwe huurder. Tijdens de voorinspectie bespreekt u met de woninginspecteur om welke spullen het gaat. De woninginspecteur besluit welke spullen u mag laten staan. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op het overnameformulier.

Bent u voor de eindinspectie in contact gekomen met de nieuwe huurder, dan kunt u samen afspraken maken welke spullen overgenomen worden en of u daar eventueel een vergoeding voor wilt hebben. U legt dit samen vast op het overnameformulier en overhandigt deze aan de woninginspecteur bij de eindinspectie.

Geen nieuwe huurder bekend?
Is er voor de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend, dan kunt u in overleg met de woninginspecteur de spullen achter laten. U krijgt hiervoor geen vergoeding. Op het overnameformulier geeft u aan welke spullen u wilt achterlaten. Deze overhandigt u aan de woninginspecteur bij de eindinspectie.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik daar nog iets aan veranderen?

Algemeen

Een huuropzegging intrekken of aanpassen (u wilt bijvoorbeeld een andere opzegdatum) kan alleen schriftelijk en onder bijzondere voorwaarden.

Het beste kunt u met onze klantenservice bellen om te vragen of het kan.

Ik huur een woning van Portaal. Wat is mijn opzegtermijn?

Algemeen

U kunt op elk gewenst moment de huur opzeggen. Dit hoeft dus niet de laatste dag van de maand te zijn. De einddatum van het huurcontract moet een werkdag zijn. De opzegtermijn is één maand.
Voor u en de nieuwe bewoner kan het voordelig zijn om juist een ruimere opzegtermijn te hanteren van bijvoorbeeld zes tot acht weken, maar nog ruimer mag ook. In dat geval kunnen wij sneller een geschikte kandidaat voor uw woning zoeken: u heeft dan als vertrekkende huurder meer tijd om de woning in de juiste staat op te leveren en kunt u mogelijk goederen die in een goede staat verkeren ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder.

U kunt uw huurcontract eenvoudig en snel opzeggen via MijnPortaal. Als u bent ingelogd, vindt u op uw persoonlijke startpagina onder 'direct regelen' een knop om uw huur op te zeggen.

De vorige huurder belt mij met vragen over zijn/haar post. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact op met onze klantenservice.

Ik sta onder bewind en wil mijn huur opzeggen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u onder bewind staat of iemand anders regelt uw zaken kunt u uw huurcontract helaas niet online via MijnPortaal opzeggen.
U kunt het huurcontract opzeggen door het formulier opzeggen huur in te vullen.
Ook uw bewindvoerder moet akkoord zijn met de huuropzegging en de opzegging hebben getekend. De handtekening van uw bewindvoerder kunt u ook toevoegen bij het opzegformulier.

De einddatum van het huurcontract moet op een werkdag zijn. Houd rekening met één maand opzegtermijn.

Ik wil de huur opzeggen i.v.m. het overlijden van een familielid. Tegelijkertijd wil ik afstand doen van de erfenis, wat moet ik doen?

Algemeen

Om afstand te doen van de erfenis en de huur op te zeggen heeft u een akte van verwerping nodig. Dit is een document wat u laat opstellen door de rechtbank. Voeg bij de huuropzegging deze akte toe om de huur op te zeggen.

Hoe kom ik in contact met de nieuwe huurder?

Algemeen

Heeft u vragen voor de nieuwe huurder? Dan kunt u in de brief waarmee u de huur opzegt, aangeven hoe de nieuwe huurder u kan bereiken. Wij geven uw contactgegevens door. De nieuwe huurder bepaalt zelf of hij/zij contact met u opneemt.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer stuurt Portaal mij een eindnota?

Algemeen

Twee weken na afloop van het huurcontract sturen wij u de eindnota. Daarop staan de kosten die wij eventueel hebben gemaakt om uw huis weer in orde te maken voor de volgende bewoners.

Ik wil dat mijn ex-partner uit onze woning weg gaat, maar hij/zij wil niet weg. Wat moet ik doen?

Algemeen

U en uw partner gaan uit elkaar maar u wilt allebei in de woning blijven wonen? Dan moet u naar de kantonrechter. Die bepaalt wie er in de woning mag blijven.

Zodra de kantonrechter heeft besloten wie dit is, moet degene die in het huis mag bijven wonen ons een kopie sturen van de uitspraak van de kantonrechter.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer stopt de automatische huurincasso?

Algemeen

Wij zetten de automatische incasso direct stop als u opzegt. Maar als de einddatum van het huurcontact rond de 15e van de maand valt, kunnen we niet voorkomen dat de huur voor de hele volgende maand ook wordt afgeschreven.

De te veel betaalde huur storten wij terug, of we verrekenen het bedrag met de eindnota.

Ik huur een bedrijfspand. Hoe zeg ik de huur op?

Algemeen

Neem voor vragen over het opzeggen van een bedrijfspand contact op met onze klantenservice. Wij verbinden u door met de adviseur verkoop.