Servicekosten

Servicekosten zijn een vergoeding voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. In een flat betaalt u meer dan in een eengezinswoning. Het bedrag dat u betaalt, is een voorschot. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert Portaal bepaalde leveringen en diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen.

Wanneer krijg ik de afrekening van de servicekosten?

Algemeen

Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Portaal verstrekt deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni de afrekening over het afgelopen kalenderjaar ontvangt.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer rekent Portaal de servicekosten met mij af?

Algemeen

Wij rekenen de servicekosten binnen zes maanden na het lopende jaar met u af. Dus als u opzegt per 1 november 2023, krijgt u vóór 1 juli 2024 de eindafrekening voor de servicekosten.

De stookkosten rekenen we apart af. Dat gebeurt binnen zes maanden na afloop van het stookseizoen. De eindafrekening van de huur staat los van de afrekening service- en stookkosten. We sturen u hierover op tijd een brief waarin we uitleggen hoe we de stookkosten met u verrekenen.

Kunt u mij uitleggen hoe de afrekening is opgebouwd?

Algemeen

De afrekening is opgebouwd op basis van de facturen die Portaal heeft ontvangen plus de wettelijke administratiekosten.

Waarom moet het een half jaar duren voordat de servicekosten worden afgerekend?

Algemeen

Dat komt doordat eerst alle kosten compleet moeten zijn. Zo ontvangt Portaal vaak pas een jaarafrekening van de energieleverancier in februari of maart. Verder verstuurt Portaal jaarlijks 44.000 servicekostenafrekeningen. Dat gaat niet in een keer. Alle afrekeningen moeten worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Hoe berekent Portaal de administratiekosten die op mijn afrekening staan?

Algemeen

Bovenop de servicekosten berekenen wij 1 of 2% administratiekosten over warmtelevering, en 5% over de overige servicekosten. Dat is in de wet zo bepaald.

Voor de warmtelevering waarbij Portaal zelf de administratie doet, berekenen wij 2% kosten. Als een extern bureau de afrekening voor de warmtelevering maakt, rekenen wij 1% administratiekosten.

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u de woning heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).

Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?

Algemeen

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Portaal tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u - ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging - daaraan gebonden.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Algemeen

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders.
U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Het is dus van belang om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan uw Portaal door te geven.

Welke servicekosten moet ik betalen?

Algemeen

Servicekosten zijn de kosten die wij berekenen bovenop de kale (netto) huur. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak en verwarming van de gezamenlijke ruimtes, glas- en rioolfonds, enzovoort.

Welke servicekosten precies voor u gelden, kunt u zien in MijnPortaal en in de huurverhogingsbrief die u in mei ontvangt.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor de servicekosten? Waarom is hiermee geen rekening gehouden?

Algemeen

Portaal streeft er naar de voorschotten hoog genoeg zijn om de kosten te dekken. De kosten van leveringen en diensten kunnen echter lager of hoger worden. Het voorschot blijft altijd een inschatting.

Er is dus nooit met zekerheid te zeggen of u als huurder met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen. Als u moet bijbetalen vindt er een aanpassingen van het voorschot plaats om te voorkomen dat de jaarlijkse afrekening erg afwijkt van de betaalde voorschotten.

Waarom zijn de kosten van de gemeenschappelijke elektra zo hoog?

Algemeen

De kosten zijn afhankelijke van de aanwezige faciliteiten. Hoe meer er aangesloten is (lift, galerijverlichting, bergingen, mechanische ventilatie, etc.) hoe hoger het verbruik. Verder is de capaciteit van de aansluiting van belang. Hoe hoger het verbruik en/of de capaciteit van de aansluiting hoe hoger de kosten en de voorschotten.