Navigatie

Stookkosten

Woont u in een gebouw met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u maandelijks een voorschot voor de stookkosten. Eenmaal per jaar ontvangt u hiervan een eindafrekening. 

Veel gevraagd over Stookkosten

Wie verzorgt de afrekening als ik zonnepanelen heb via Portaal in EGW (Elektra, Gas, Water)?

Algemeen

Uw eigen energieleverancier verzorgt de afrekening.

Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen of verhogen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt het voorschot aanpassen met het

formulier aanpassen voorschot stookkosten

We adviseren u om het voorschot niet te verlagen. Anders moet u bij de afrekening misschien veel bijbetalen. Het voorschot moet wel de verwachte kosten dekken. Portaal hanteert een ondergrens die berekend wordt op de kosten van het laatste afrekenseizoen x1,1/12. Let op: hoe lager uw voorschotbedrag per maand, hoe groter het risico dat u moet bijbetalen als de afrekening komt. Bijvoorbeeld door een koude winter of verandering in uw eigen stookgedrag.

Maakt u zich zorgen dat u het niet kunt betalen? Neem dan contact op met de klantenservice van Portaal.

Wanneer worden mijn stookkosten afgerekend?

Algemeen

Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de stookkosten. Portaal dient deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van het afrekenseizoen te verstrekken.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor de stookkosten?

Algemeen

Dat kan meerdere redenen hebben: er is geen eenduidig antwoord op te geven en verschilt per situatie. U kunt hiervoor contact op nemen met de klantenservice.

Waarom moet het een half jaar duren voordat de stookkosten worden afgerekend?

Algemeen

Dat komt doordat eerst alle kosten compleet moeten zijn. Daarna worden de kosten en de gegevens van huurders die ervoor moeten betalen doorgestuurd naar een verdeelbureau. Zij hebben de tijd nodig om dit te controleren. Dit duurt gemiddeld zes tot acht weken. Tot slot controleren wij of de verdeling correct is.

Hoe worden de meterstanden van de verwarming bijgehouden?

Algemeen

Elk jaar neemt ons servicebureau na het stookseizoen de meterstanden op. Om het verbruik te meten zijn er verschillende soorten meters. Sommige kunnen op afstand worden afgelezen, voor andere meterstanden komt er iemand bij u langs.

Als u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij onze klantenservice.