Navigatie

Stookkosten

Woont u in een gebouw met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u maandelijks een voorschot voor de stookkosten. Eenmaal per jaar ontvangt u hiervan een eindafrekening. 

Veel gevraagd over Stookkosten

Hoe worden de meterstanden van de verwarming bijgehouden?

Elk jaar neemt ons servicebureau na het stookseizoen de meterstanden op. Om het verbruik te meten zijn er verschillende soorten meters. Sommige kunnen op afstand worden afgelezen, voor andere meterstanden komt er iemand bij u langs.

Als u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij onze klantenservice.

Waarom moet het een half jaar duren voordat de stookkosten worden afgerekend?

Dat komt doordat eerst alle kosten compleet moeten zijn. Daarna worden de kosten en de gegevens van huurders die ervoor moeten betalen doorgestuurd naar een verdeelbureau. Zij hebben de tijd nodig om dit te controleren. Dit duurt gemiddeld zes tot acht weken. Tot slot controleren wij of de verdeling correct is.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor de stookkosten?

Dat kan meerdere redenen hebben: er is geen eenduidig antwoord op te geven en verschilt per situatie. U kunt hiervoor contact op nemen met de klantenservice.

Wanneer worden mijn stookkosten afgerekend?

Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de stookkosten. Portaal dient deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van het afrekenseizoen te verstrekken.

Kan ik mijn voorschotbedrag stookkosten verlagen of verhogen?

Ja, dat kan. Als u het voorschot wilt aanpassen kunt u hiervoor online een verzoek indienen via het digitale

formulier aanpassen voorschot stookkosten

.

Het voorschot moet wel de verwachte kosten dekken. Portaal hanteert een ondergrens die berekend wordt op de kosten van het laatste afrekenseizoen x1,1/12. Let op: hoe lager uw voorschotbedrag per maand, hoe groter het risico dat als de afrekening komt u moet bijbetalen, bijvoorbeeld ten gevolge van een koude winter of verandering in uw eigen stookgedrag.