Navigatie

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er in Nederland veel maatregelen genomen. Ook wij kunnen niet achter blijven en werken mee om de verspreiding van het virus te helpen stoppen. Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over onze manier van werken in deze bijzondere tijd.

Veel gevraagd over Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Ik wil een reparatie melden. Kan dat?

De vaklieden van ons onderhoudsbedrijf pakken sinds 22 maart 2021 al hun werkzaamheden weer op. Dit betekent dat u uw reparaties weer bij ons kunt melden. Dat kunt u snel een makkelijk doen via MijnPortaal.

Bij het uitvoeren van reparaties volgen wij de adviezen van de overheid en het RIVM op.

Digitaal melden, geen lange wachtrijen
Na een tijdje alleen spoedreparaties, pakken we nu dus weer alle reparaties op. Bij u en andere huurders zijn reparaties blijven liggen. Nu we alle reparaties weer oppakken, verwachten we grote drukte. Om te voorkomen dat er lange wachtrijen aan de telefoon ontstaan, vragen we u uw reparaties via MijnPortaal te melden.

Hoe kan ik een woning bezichtigen?

Per woning beoordeelt de verhuurconsulent hoe de bezichtiging gedaan wordt.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Er vindt een groepsbezichtiging plaats waarbij tot maximaal 3 personen aanwezig zijn. U betreedt één voor één de woning.
 • U bezichtigt de woning zonder begeleiding van een verhuurconsulent. U bezichtigt dan een lege woning. Met de verhuurconsulent maakt u afspraken over wanneer u de woning bezichtigt en over het ophalen en terugbrengen van de sleutels. Vragen naar aanleiding van de bezichtiging van de woning kunt u telefonisch of per mail stellen. Als u mogelijk spullen uit de woning overneemt van de vorige bewoner, kan het zijn dat de verhuurconsulent toch met u mee gaat naar de bezichtiging. Dit wordt dan vooraf met u besproken en hierbij houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.
 • U ontvangt een link naar een filmpje waarmee u de woning digitaal kunt bezichtigen, als u in de top 10 van kandidaat-huurders staat. Staat u als kandidaat-huurder op de eerste plaats, dan mag u daarna uiteraard de woning nog fysiek bezichtigen, voordat u het huurcontract met ons ondertekent.

Werkwijze Arnhem
Woning wordt geadverteerd op Entree
Na sluitingsdatum zullen de eerste kandidaten een uitnodiging ontvangen.

 • Meestal vind de bezichtiging vrij snel na het uitnodigen al plaats (bijvoorbeeld de volgende dag). 

  We proberen al in de advertentie aan te geven welke dag (ochtend of middag) de eerste groepsbezichtiging plaats zal vinden, zodat mensen daar al een beetje rekening mee kunnen houden. Kan men niet op dat moment? Dan kunnen ze de woning ongezien accepteren of zorgen dat iemand anders namens hen gaat kijken.
 • 24 uur na de bezichtiging moeten de aan te leveren documenten (compleet!) aangeleverd zijn. In principe kunnen wij woningzoekenden dus afwijzen als het niet op tijd en/of compleet aangeleverd is. Meestal doen wij dit ook, maar we adviseren mensen altijd om gewoon aan te leveren wat ze op dat moment aan kunnen leveren (en dan is het dus afwachten wat de overige kandidaten wel/niet compleet hebben aangeleverd).
 • Soms zet verhuur een interessepeiling in. Dit doen wij wanneer er al meerdere groepsbezichtigingen geweest zijn en de woning nog steeds niet is verhuurd. Meestal zijn de reacties op de kandidatenlijst dan al wat ouder (bijvoorbeeld 2 of 3 weken geleden) en willen we checken of de kandidaten nog steeds geïnteresseerd zijn voordat we een uitnodiging versturen voor een bezichtiging.

Let op! Gaat u een woning bezichtigen? Dan verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Onze verhuurconsulent draagt die ook. Als u geen mondkapje draagt, dan kan de verhuurconsulent u weigeren bij de bezichtiging.

Als er iemand van Portaal bij mij over de vloer komt voor een spoedreparatie, is dat dan wel veilig?

Onze medewerkers houden zich aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Dit betekent:

 • Zij houden anderhalve meter afstand tot u
 • Ze schudden geen handen
 • Ze wassen hun handen voor en na de afspraak
 • Ze niezen en hoesten in hun elleboog

Voordat onze vakman bij u langs komt, bellen we u eerst op. We vragen u tijdens het telefoongesprek of u geen ziekteverschijnselen heeft. Heeft u die wel? Dan kijken we samen met u hoe we de reparatie toch veilig uit kunnen voeren. Onze vakmannen hebben mondkapjes, handschoenen en desinfecterende gel tot hun beschikking. 

Klik hier om stap voor stap te zien hoe wij te werk gaan als u een reparatie meldt.

Waarom gaan de bouwwerkzaamheden (nieuwbouw, renovatie, onderhoud) door?

De overheid heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat werkzaamheden in de woningbouw zo lang mogelijk doorgaan. Dus doen wij er alles aan om projecten (nieuwbouw, renovatie, onderhoud), Jouw Thuis en verkoop op een veilige manier door te laten gaan.

Hoe zorgen jullie ervoor dat dit veilig gebeurt?
Uiteraard passen wij de aangescherpte richtlijnen toe en letten op de persoonlijke situatie van bewoners en medewerkers van Portaal en haar partners. Want de gezondheid van iedereen staat op de eerste plaats.

Ik heb gezondheidsklachten, wat moet ik doen?
Voordat de werkzaamheden starten, bellen wij u op om te informeren naar de gezondheid van u en uw gezinsleden.

 • Heeft u of een van uw gezinsleden klachten, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd of vinden we een andere oplossing.
 • Als de gezondheidssituatie tijdens de uitvoering wijzigt, dan neemt u contact op met ons om te overleggen hoe we de werkzaamheden veilig kunnen afmaken. 

Zijn de Portaal kantoren geopend?

Nee, onze kantoren zijn voorlopig gesloten. We volgen hiermee de adviezen van het RIVM op.

Ik heb minder inkomen en ben bezorgd of ik mijn huur straks nog wel kan betalen. Wat kan ik doen?

Neem contact op met onze klantenservice. Samen kijken we naar uw situatie. Als het nodig is, spreken we een regeling met u af.

Ik heb hulp nodig. Welke hulpinstanties zijn er allemaal in mijn gemeente?

Bent u op wat voor manier dan ook geraakt door de coronacrisis en heeft u hulp nodig? De gemeenten hebben handige overzichten gemaakt op hun website.

Als u op één van de onderstaande links klikt, komt u direct uit op de pagina van de gemeente met meer informatie.

Welke maatregelen treffen jullie om bouwwerkzaamheden (nieuwbouw, renovatie, onderhoud) veilig uit te voeren?

Met name werkzaamheden in bewoonde woningen vraagt vaak om maatwerk. Om bewoners en medewerkers te beschermen treffen we verschillende maatregelen.

Voor de werkzaamheden starten:

 • Een medewerker van Portaal of van onze partners die de werkzaamheden uitvoert, belt u voordat de werkzaamheden starten. Wij informeren dan naar de gezondheid van u en uw eventuele gezinsleden. Heeft u of een van de gezinsleden klachten of behoort u tot een kwetsbare doelgroep, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.
 • Alle activiteiten voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden, doen wij zoveel mogelijk via telefoon, mail of op schrift. Dus bijvoorbeeld voor het ophalen van draagvlak nemen wij telefonisch contact met u op, in plaats van een gesprek bij u thuis. 

Bij aanvang van de werkzaamheden:

 • Als uw gezondheidssituatie – of van uw gezinsleden – verandert, dan meldt u dat aan ons voor de werkzaamheden beginnen. Ook als de werkzaamheden al zijn begonnen. Wij overleggen dan met u wat er moet gebeuren.
 • Ook wanneer een medewerker twijfelt over uw gezondheid, dan overleggen wij met u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
 • Wanneer u als bewoner twijfelt of zich niet prettig voelt bij de situatie, dan geeft u dat aan en bespreken we wat er moet gebeuren om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren of uit te stellen.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden in uw woning

 • Wij zorgen ervoor dat er altijd een aparte ruimte is in de woning waar niet gewerkt wordt. Daar verblijft u tijdens de werkzaamheden in uw woning.
 • Als er rust- of logeerwoningen beschikbaar zijn bij renovaties, dan kunt u hier verblijven tijdens de werkzaamheden.

Algemene afspraken:

 • Wij vermijden zoveel mogelijk persoonlijk contact in de woning en houden altijd minimaal 1,5 meter afstand:
 • Gesprekken voeren we zoveel mogelijk telefonisch.
 • Als telefonisch contact niet mogelijk is, dan zullen we u via e-mail, post of een kaartje vragen telefonisch contact op te nemen met een medewerker van Portaal of onze partners.

 • Wij letten op de eigen hygiëne. Bijvoorbeeld:
 • voordat we de woning betreden, desinfecteren we de handen en ook als we deze weer verlaten.
 • sleutels gaan van hand tot hand: handen wassen na gebruik.
 • logeerwoningen, rustwoningen en modelwoningen worden na gebruik extra schoon gemaakt.

 

Ik heb een afspraak om mijn huurcontract te ondertekenen op jullie kantoor. Gaat dat door?

Ja, afspraken voor het ondertekenen van contracten gaan door. Als u gezondheidsklachten heeft, dan vragen wij u dit vooraf te melden. De afspraak wordt dan uitgesteld.

Tijdens de afspraken nemen onze medewerkers de volgende maatregelen:

 • Ze houden anderhalve meter afstand tot u
 • Ze schudden geen handen
 • Ze wassen hun handen voor en na de afspraak
 • Ze niezen en hoesten in hun elleboog

Ik heb een onderhoudsabonnement. Krijg ik de maandelijkse kosten daarvan terug?

U krijgt de kosten van uw onderhoudsabonnement van ons terug over de maanden maart, april en mei. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar uw bankrekening. U heeft hier persoonlijk bericht over ontvangen.

We voeren op dit moment spoedeisende en semi-spoedeisende zaken uit. Veel van deze zaken vallen wel onder het abonnement. We weten nu beter dan in het voorjaar hoe we deze semi-spoedeisende meldingen op een veilige manier tot uitvoering kunnen brengen; we handelen nu meer meldingen af dan tijdens de eerste lockdown. Daarom kiezen we nu niet voor teruggaaf van de kosten voor het onderhoudsabonnement.

Wanneer gaan jullie kantoren weer gewoon open?

We kunnen niet met zekerheid zeggen wanneer onze kantoren weer opengaan. Wij volgen de adviezen van het RIVM op.

Kan ik bij mijn wijkbeheerder terecht?

De wijkkantoren zijn tot nader order gesloten voor bezoekers. U kunt uw wijkbeheerder wel telefonisch bereiken. De naam van uw wijbeheerder zoekt u hier gemakkelijk op

Ik wil een medewerker van Portaal spreken, kan dat?

Ja, dat kan zeker. We zijn digitaal en telefonisch bereikbaar. Bekijk onze contactpagina voor alle gegevens.

Kan ik zelf iets doen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen?

Ja, u kunt zelf ook helpen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Was uw handen regelmatig met zeep
 • Hoest in uw elleboog
 • Houd anderhalve meter afstand tot andere mensen. 

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie.