Navigatie

500 verplaatsbare woningen op NDW21 in Nijmegen

De plannen voor de 500 verplaatsbare woningen op de nieuwbouwlocatie NDW21 zijn klaar. De besluiten zijn genomen en de omgevingsvergunning is ingediend. Aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 werken de Nijmeegse corporaties Portaal, SSH&, Talis en Woonwaarts en de gemeente samen aan een nieuwe stadsbuurt. Een buurt, waar je kunt wonen, ondernemen en ontmoeten. Waar mensen naar elkaar omkijken en waar iedereen welkom is. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2023 de eerste woningen geplaatst worden en voor de zomer kunnen de eerste mensen dan al in hun nieuwe woning.

Een levendige, dynamische buurt

Met de bouw van de 500 verplaatsbare woningen bieden de Nijmeegse corporaties snel een oplossing voor de grote vraag naar woningen voor jongeren, starters en mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het wordt een buurt waar iedereen welkom is. “Een samenleving in de letterlijke zin: samen leven. Een leefbare buurt, waarbij we vragen om naar elkaar om te kijken en zo samen bijdragen aan goed samenleven”, legt Daniëlle Gerrits (manager volkshuisvesting Portaal Nijmegen) uit.

“We zijn blij dat we samen met de andere corporaties, gemeente en bouwer De Meeuw Nezzt zo’n groot aantal woningen gaan realiseren in 2023. Alleen samen kunnen we zo, snel het woningtekort aanpakken in Nijmegen. Portaal gaat 138 appartementen verhuren, verdeeld over twee woongebouwen. De woningen variëren van 20 tot 60 m2 en zullen via het woonruimte verdeelsysteem Entree worden aangeboden als ze gereed zijn.”

Wonen, ondernemen en ontmoeten
NDW21 wordt een dynamische buurt. Naast de woningen komen er werkruimtes/ateliers voor ondernemende creatievelingen. Het openbaar groen in het gebied wordt zo ingericht dat het uitnodigt om elkaar te ontmoeten. De woningen staan in het groen en parkeren gebeurt aan de randen van het gebied. En er komen fysieke plekken voor ontmoeting, activiteiten en kleine evenementen. Het begint klein en groeit langzaam, inspelend op de behoefte van bewoners en op initiatieven van creatieve ondernemers in de stad.