Nieuws

Beperkte huuraanpassing voor meeste huurders

Dit jaar vraagt Portaal op 1 juli een kleine huuraanpassing van 0,3% aan het overgrote deel van zijn ruim 50.000 huurders. Dit is samen met de huurdersorganisaties afgesproken. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 2,8% voor... Lees meer

Bouw Deltakwartier Arnhem weer opgepakt

Woningcorporatie Portaal, ontwikkelende belegger Amvest en bouwbedrijf Van Grunsven pakken gezamenlijk het vervolg op van de nieuwbouw in het Deltakwartier in Arnhem. Het Deltakwartier is een grootschalige binnenstedelijke herstructurering aan de rand van de wijk Presikhaaf. In aanwezigheid van wethouder Gerrie Elferink startte vrijdag 31 maart de bouw van 40 sociale huurwoningen, 151 vrijesectorhuurwoningen en 39 koopwoningen. Lees meer

Utrechtse ‘Skaeve Huse’ klaar voor gebruik

De zeven Skaeve Huse in Leidsche Rijn zijn klaar voor ingebruikname. Skaeve Huse zijn een bijzondere vorm van begeleid wonen voor mensen die niet passen in een stedelijke woonbuurt of in een instelling. De komende weken nemen de zeven bewoners hier een voor een hun intrek. Skaeve Huse is een gezamenlijk project van De Tussenvoorziening, Portaal, Mitros en de gemeente Utrecht waarbij goed wonen voor zowel bewoners als omwonenden voorop staat. Lees meer

Huurders woningcorporatie Portaal Arnhem verenigd

Op maandag 27 februari is bij de notaris de Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (afgekort: HOP Arnhem) opgericht. Daarmee heeft woningcorporatie Portaal in Arnhem weer een eigen huurdersvertegenwoordiging. HOP Arnhem zal namens de huurders overleggen met Portaal over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in Arnhem aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen en plannen voor renovatie en verduurzaming. Lees meer

School Palet aan Witsenstraat verkocht aan Portaal

De school aan de Witsenstraat in Arnhem krijgt een bestemming als appartementencomplex. Er komen 20 appartementen, waarvan 7 voor statushouders en 7 geschikt voor senioren. Daarmee komt een einde aan een lange periode van leegstand. Aanstaande vrijdag, 24 februari, wordt het koopcontract getekend. Lees meer

Portaal krijgt ontheffing

De minister van Wonen en Rijksdienst heeft woningcorporatie Portaal de ontheffing verleend voor de gemeenten Amersfoort, Soest, Arnhem, Nijmegen en Leiden. De minister deelt de zienswijze van de betrokken gemeenten en de huurdersorganisaties dat... Lees meer

Samen jezelf zijn in woonproject Place2BU

Utrecht krijgt een bijzonder woonproject. In Leidsche Rijn worden 490 studio’s gebouwd waar verschillende doelgroepen zelfstandig wonen en met elkaar een buurtgemeenschap vormen. Woningcorporaties Mitros en Portaal starten de werving voor deze gemengde woonvorm, genaamd Place2BU. Kracht van het woonproject is dat jongeren, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang naast elkaar komen te wonen en elkaar verder brengen. Lees meer

‘Hert op de tong’ in Nijmegen

Op vrijdag 3 februari is ‘Hert op de tong’ gepresenteerd in Nijmegen. Een nieuw boek over het Willemskwartier, de Nijmeegse volkswijk die dit jaar 100 jaar bestaat. Lees meer

Verandering onderhoudsabonnement

Per 1 maart 2017 verandert het onderhoudsabonnement van Portaal. Elke huurder van Portaal heeft in de week van 30 januari hierover een brief ontvangen met meer informatie. Wat is een onderhoudsabonnement? Als huurder bent u zelf... Lees meer

Gemeente en Portaal maken huurwoningen in Blokhoeve mogelijk

Gemeente Nieuwegein en woningcorporatie Portaal zetten samen de schouders onder het realiseren van drie appartementen blokken in het zuidelijk gedeelte van Blok Oost in de wijk Blokhoeve. Portaal heeft het voornemen om op deze locatie 108 sociale huur appartementen te bouwen. Het is de bedoeling eind februari 2017 te starten met de bouw. Lees meer

Veiliger wonen: zo doet u dat

Wat doet u als de bloemenbezorger aan de deur zegt dat hij de bloemen wel even voor u in de vaas wil zetten? Laat u hem binnen? Wat weet u over een dergelijke babbeltruc? Welke vluchtroute neemt u als er brand is? Ooit over nagedacht? En kent u de tips om een inbraak of overval zoveel mogelijk te voorkomen? Lees meer

Vrijdag 9 december: aangepaste dienstverlening

Op vrijdag 9 december werken wij aan onze systemen. Hierdoor kunnen we u minder goed helpen dan u van ons gewend bent. We zijn deze dag alleen voor spoedgevallen bereikbaar, maar u kunt altijd onze website en MijnPortaal raadplegen. Lees meer

Nijmegen wint Stookjerijktrofee 2016

De Nijmeegse huurders, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen zelf zijn trotse winnaar van de Stookjerijktrofee 2016. Deze trofee is dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Stookjerijk-bijeenkomst uitgereikt. Nijmegen heeft de trofee gewonnen vanwege de groenste prestatieafspraken. Lees meer

Nieuw adres kantoor Amersfoort

Ons kantoor in Amersfoort gaat verhuizen. Vanaf maandag 28 november bent u welkom aan de Heiligenbergerweg 60 in Amersfoort. Daar delen wij een kantoor met woningcorporatie de Alliantie. Het kantoor aan ons oude adres de Hooglandseweg-Noord 151 is vanaf dat moment gesloten. Lees meer

Bestuurswissel

Vanaf 1 januari 2017 verandert de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur van Portaal. Directe aanleiding is dat Bert Keijts vanwege zijn gezondheid niet langer voorzitter wil zijn van het bestuur. Lees meer

Mitros en Portaal bouwen 510 tijdelijke woningen en 7 Skaeve Huse in Utrecht

Deze week maakten woningcorporaties Mitros en Portaal de komst bekend van 510 tijdelijke sociale huurwoningen en 7 Skaeve Huse in het braakliggende gebied Overtuin in Leidsche Rijn. Rond de zomer van 2017 zijn de woningen klaar om in te wonen. Mitros en Portaal zijn blij dat ze hiermee snel extra sociale huurwoningen kunnen bieden aan de stad Utrecht. Lees meer

Krant Dag van het Huren

Vandaag is het weer zover, de Dag van het Huren. Op deze dag ontvangen onze huurders de krant Dag van het Huren. Dit is een speciale editie waarin we aandacht besteden aan de metamorfose van de website, werkplaats Soesterkwartier, project... Lees meer

Stopzetten huurdersrekeningen

In maart en juli 2016 heeft u van ons brieven ontvangen over de opheffing van enkele BNG huurdersrekeningen. Deze rekeningen worden per 1 oktober 2016 stopgezet en het gaat om onderstaande rekeningen: Arnhem      NL49BNGH0285162497 ... Lees meer

Openingsfeest Majella Wonen op Nationale Burendag

De kersverse woonvereniging Majella Wonen organiseert op 24 september een gezellig openingsfeest. Het is de bedoeling elkaar beter te leren kennen aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht. In dit project wonen reguliere huurders en mensen die nog wat begeleiding nodig hebben samen. Lees meer

Pilot Vroegsignalering: Samen schulden vroegtijdig te lijf

De gemeente Nijmegen wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. De gemeente heeft met energiebedrijf NUON, drinkwaterbedrijf Vitens, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de woningcorporaties Talis, Portaal, Mooiland, De Gemeenschap, WoonGenoot en Standvast afspraken gemaakt om vroegsignalering van betalingsproblemen mogelijk te maken. Op maandag 19 september tekenen deze partijen hiervoor een convenant, in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 1 oktober 2016 gaat de pilot Vroegsignalering van start in vijf Nijmeegse wijken: centrum, midden, Lindenholt, Hatert en Noord). De pilot loopt een jaar. Lees meer

Bewoners en organisaties in gesprek over Antilopespoor, Maarssenbroek

Op initiatief van de wijkcommissie Antilopespoor in Maarssenbroek organiseert gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met woningcorporatie Portaal op donderdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur een zogenoemde BuurTent Leefbaarheid. Naast het vergroten van de leefbaarheid in de wijk heeft dit initiatief als doel om bewoners kennis te laten maken met de professionals die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze wijk. De BuurTent staat vooraan in de wijk bij het kunstwerk (ter hoogte van nummer 292). Lees meer

Huur blijft gelijk voor meeste huurders

Portaal verhoogt in 2016 op 1 juli de huren niet voor het overgrote deel van zijn 55.000 huurders. Dit is in samenspraak met de huurdersbelangenverenigingen overeengekomen. We doen dit omdat betaalbaar wonen voor mensen met de laagste inkomens steeds moeilijker wordt. De overheid heeft voor 2016 bepaald dat de toegestane huurverhoging afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Lees meer

Vertalen / Translate