Bewoners Moerbessenberg staan achter nieuwbouwplan

De bewoners van de Moerbessenberg 2 t/m 64 in Soesterberg staan achter het nieuwbouwplan op de plek van hun huidige woning. Ruim 85% van de bewoners stemde in met het bij de nieuwbouw horende sociaal plan. Niemand stemde tegen. Enkele formulieren zijn niet of te laat ingeleverd.

Sociaal plan

In het sociaal plan staan de afspraken tussen Portaal en de bewoners. Het sociaal plan biedt de bewoners een evenwichtig pakket aan afspraken en ondersteuning. Er is gekozen voor een sociaal plan met vier belangrijke pijlers. De pijlers zijn: financiële vergoedingen, voorrang voor andere woonruimte (urgentie), recht op terugkeer in de nieuwbouw en tenslotte hulp en begeleiding door Portaal.

Positieve gesprekken

Het sociaal plan is opgesteld samen met een meedenkgroep van bewoners. Afgelopen weken hebben we het sociaal plan in persoonlijke gesprekken voorgelegd aan de bewoners die moeten verhuizen. Het waren prettige en positieve gesprekken. De uitkomst is duidelijk: de bewoners zijn akkoord met het sociaal plan en Portaal gaat verder met de ontwikkeling van de nieuwbouw.

Comfortabel en energiezuinig

De huidige woningen uit de jaren ’50 zijn gebrekkig. Bewoners hebben klachten over kou, tocht en vocht. De warmte- en geluidsisolatie is slecht en de indeling is niet meer van deze tijd. We bouwen woningen terug die comfortabel en energiezuinig zijn.

Planning

We gaan 32 duplexwoningen vervangen door een nieuw woongebouw met ongeveer 58 appartementen. De huidige woningen worden naar verwachting begin 2021 gesloopt. Voor die tijd moeten de huidige bewoners dus andere woonruimte hebben. De bouw van het appartementengebouw begint rond de zomer van 2021 en is naar verwachting eind 2022 gereed.

Meedenken met architect

Door meer woningen terug te bouwen dringen we het tekort aan sociale huurwoningen in Soesterberg terug. Dat doen we ook met nieuwbouw aan het Den Berghplein. Het nieuwe gebouw aan de Moerbessenberg is door de lift straks geschikt voor alle doelgroepen. Bij de verdere uitwerking door een architect gaat een vertegenwoordiging van de huidige bewoners meedenken, zoals ze dat ook deden bij het maken van het sociaal plan.

Meer informatie over het plan voor de Moerbessenberg leest u op deze pagina.