Navigatie

Eerste bewoners ‘anders toewijzen’ Bangkokdreef ontmoeten elkaar

Eind juni kregen de eerste bewoners, die Portaal via ‘anders toewijzen’ heeft geworven, de sleutel van hun nieuwe woning in de flat aan de Bangkokdreef in Overvecht. Gisteren heette wethouder Kees Diepeveen hen welkom. Zij ontvingen van hem een ‘I love my dreef’ welkomstpakket. De Bangkokdreef is de eerste flat waar Portaal anders toewijst in bestaand bezit. Door bewoners aan te trekken, die willen omkijken naar hun buren en zich betrokken voelen bij hun buurt, proberen we de leefbaarheid in de flat op peil te houden.

Doorstroming uit andere ‘gemengd wonen’ complexen

De nieuwe bewoners van de Bangkokdreef konden in april via WoningNet reageren op twintig woningen in de onlangs gerenoveerde flat. Naast de algemene voorwaarden voor sociale huur en de specifieke inkomenseisen, vroegen we de nieuwe huurders een motivatie te geven. Zo’n 400 reacties kwamen er binnen. Op basis van de motivatiebrieven werden de woningzoekenden in kleine groepjes uitgenodigd om de lege woningen te zien en voor een gesprek. Door hen te bevragen, hebben we twintig gemotiveerde huurders kunnen vinden. De twintig nieuwe buren nemen vanaf begin juli hun intrek. Onder hen zijn bewoners die al in Overvecht wonen en daar willen blijven, en een aantal huishoudens die doorstromen uit ‘gemengde woonvormen’ elders in de stad. Zij waren op zoek naar een grotere woning in eenzelfde concept.

Tijdens de welkomstbijeenkomst maakten de nieuwe bewoners kennis met elkaar, de buurtbeheerder en andere collega’s die werkzaam zijn in de wijk. Een eerste activiteit die op de agenda staat is de organisatie van de burendag in september. Het is aan de ‘nieuwe buren’ hoe zij hier invulling aan willen geven en de bewoners van de flat willen betrekken.

Proef ‘anders toewijzen’ in bestaand bezit

Op de Bangkokdreef wonen, net als in andere delen van Overvecht, in verhouding veel bewoners met een laag inkomen en mensen die begeleiding en zorg krijgen. Voor een goede leefbaarheid merken we dat een juiste mix van verschillende mensen en doelgroepen voordelen heeft. Door deze proef willen we kijken of ‘anders toewijzen’ bijdraagt aan het beter in balans brengen van de bewonerssamenstelling en aan het verbeteren van de leefbaarheid. Afhankelijk van de evaluatie stellen we bij en gaan we ermee verder in andere complexen waar dit een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Zowel in Overvecht als daarbuiten.

I Love my dreef

Overvecht is een mooie wijk en er is veel te doen. Met het welkomstpakket, een tasje met informatie, tegoedbonnen én het Overvecht-kwartet. worden nieuwe huurders verwelkomd in Overvecht. Zo leren nieuwe bewoners de wijk goed kennen en voelen zij zich snel thuis in Overvecht. Wijkwethouder Kees Diepeveen: “ Prettig wonen in een meer gemengde wijk is een van de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Samen werken we aan een wijk waar iedereen met plezier kan wonen. Ga erop uit, ontdek de wijk en laat Overvecht u verrassen.”