‘Hert op de tong’ in Nijmegen

Op vrijdag 3 februari is ‘Hert op de tong’ gepresenteerd in Nijmegen. Een nieuw boek over het Willemskwartier, de Nijmeegse volkswijk die dit jaar 100 jaar bestaat.

In 1917 gaf de toenmalige Nijmeegse gemeenteraad het startschot voor de wijk, met het besluit de nieuw aan te leggen straten naar Nederlandse dichters te noemen. Tegelijk wordt in 2017 de herstructurering van de wijk afgerond door Portaal. De sloop van huurwoningen en nieuwbouw van huur- en koopwoningen, herinrichting van straten en parken en grootscheeps onderhoud van 100 jaar oude woningen. Dat begon allemaal ongeveer 12,5 jaar geleden.

Vernieuwing zichtbaar
Het boek ‘Hert op de tong’ (hert = hart in het Nijmeegs) maakt de vernieuwing zichtbaar in een groot aantal foto’s van de wijk. Verder gaat het om de verhalen van de mensen achter en tussen de stenen, de bewoners van de wijk. Oud en nieuw, jong en oud, verspreid over de hele wijk. Het boek bevat veertien verhalen van mensen die nu in het Willemskwartier wonen of op een of andere manier betrokken zijn bij de wijk.

In samenwerking gemaakt
Wijkraad Willemskwartier wilde voor het honderdjarig bestaan een nieuw boek over de wijk. Gemeente Nijmegen en woningcorporatie Portaal speelden met de gedachte een boek te maken over de afronding van de herstructurering. In een plezierige samenwerking is dit boek er nu gekomen, mede dankzij de inzet van alle betrokkenen en wijkbewoners.

Interview met Portaal collega’s
In het boek is ook een uitgebreid interview te vinden met collega’s van Portaal, die in de afgelopen jaren in de wijk hebben gewerkt. Zij blikten terug op het Willemskwartier van vroeger en vertellen hoe zij nu aankijken tegen wijk.

Geïnteresseerd in het hele boek? Vanaf 3 februari is Hert op de tong voor € 15,- te koop in VZH ‘t Hert, Boekhandel Jacobs aan de Groenestraat (vroeger Bernink & Van de Venne) en Dekker van de Vegt in de Marikenstraat in Nijmegen.

Klik hier als je meer wilt weten over deze prachtige wijk.