Navigatie

Het gaat niet goed met wonen in Nederland

Al binnen vijf jaar heeft een flink aantal woningcorporaties niet genoeg geld meer om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. Ook het verduurzamen van de huizen is niet haalbaar. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes. Drie ministeries erkennen hiermee dat de toekomst er somber uitziet voor woningzoekenden en huurders. En dat terwijl er nu al een wooncrisis is in Nederland. De Nederlandse sociale woningbouw is ernstig in gevaar.

Huizen bouwen, verduurzamen en ervoor zorgen dat wijken niet verslechteren
De Nederlandse  corporatiesector is een voorbeeld voor heel veel andere landen, ook in  Europa, waar volkshuisvesting stukken minder goed geregeld is. Maar hun opgaven worden steeds groter en urgenter. Portaal wil niets liever dan betaalbare huizen bouwen, verduurzamen en ervoor zorgen dat wijken niet verslechteren. Maar dat is lastig. Want geschikte bouwlocaties zijn schaars en de belastingdruk voor corporaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Alleen al aan verhuurderheffing, een extra belasting die alleen sociale verhuurders moeten betalen, was Portaal afgelopen jaar 44 miljoen kwijt. Deze verhuurderheffing heeft de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost.

Stop de verhuurderheffing
Portaal wil niet dat de huren op termijn onbetaalbaar worden. Want daar zijn woningcorporaties nou juist voor opgericht: om betaalbare woningen aan te bieden aan zij die dat nodig hebben. Nu blijkt ook uit eigen onderzoek dat er een kloof is tussen de opgaven van de woningcorporaties en de beschikbare middelen. En daar is echt een hele simpele oplossing voor: overheid, stop de verhuurderheffing!