Kaderreglement sloop, renovatie en onderhoud

Portaal heeft sinds 7 februari een kaderreglement voor sloop, renovatie en (groot)onderhoud. Dit is volgens de Woningwet verplicht. Het reglement is in nauw overleg met onze gezamenlijke huurdersorganisaties tot stand gekomen.

Kaderreglement, sociaal statuut en sociaal plan

Het kaderreglement geldt voor alle onze woningen. Daarnaast hebben we voor verschillende regio’s sociaal statuten met specifieke afspraken. Op projectniveau leggen we indien nodig de afspraken vast in een sociaal plan.

 

Vertalen / Translate