Navigatie

“Laten we samen van Rijnenburg een energielandschap mét woningbouw maken”

In een consortium van grondeigenaren heeft Portaal de gemeente Utrecht opgeroepen om gezamenlijk van Rijnenburg een energielandschap mét woningbouw te maken. Wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk kregen hiervoor donderdag 28 november het ‘Appèl voor Rijnenburg’ aangeboden door Harm Janssen (regiodirecteur BPD) namens het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg.

Druk op de woningmarkt

Harm Janssen licht toe waarom dit nodig is: “Als consortium werken wij aan een plan voor Rijnenburg dat recht doet aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en aan de wensen van woningzoekenden uit de stad en de regio. Door Rijnenburg alleen aan te wijzen als energielandschap, kan woningbouw in de huidige plannen van de gemeente op zijn vroegst pas na 2040 plaatsvinden. Terwijl het tekort en de druk op de woningmarkt elk jaar groter wordt.”

Reijnder-Jan Spits, manager volkshuisvesting Portaal, was aanwezig bij de overhandiging van het appèl aan de wethouders: “Portaal vindt het belangrijk dat we naast het benutten van binnenstedelijke locaties, ook kijken naar gebieden als Rijnenburg. We kunnen het ons niet veroorloven om deze locatie volledig links te laten liggen. Het tekort aan sociale huurwoningen is daar echt te groot voor.”

Plan

Rijnenburg kan wat het consortium betreft een plek worden die:

  • Voor een tijdelijk energielandschap zorgt met energieopwekking voor 60.000 – 80.000 huishoudens;
  • Een slimme wijk wordt met o.a. klimaat adaptieve, energie neutrale en circulaire woningbouw;
  • Een noodzakelijke aanvulling is op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de Utrechtse regio;
  • Volop ruimte biedt voor betaalbaar wonen;
  • De stad en de regio verbindt met hoogwaardig openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen;
  • Naadloos aansluit op het Ringpark;
  • Ruimte biedt voor roeiwater;
  • Het tijdelijk energielandschap zorgvuldig inpast ten opzichte van bestaande en nieuwe wijken en buurten.

Het consortium van grondeigenaren in Rijnenburg wordt gevormd door: AM, Amvest, Ballast Nedam Development, Bouwinvest, BPD, Bunnik Projekten, GroenWest, Latei, Mitros, Portaal, Slokker, Synchroon en Timpaan.

Appèl

Bekijk hier het appèl (PDF)