Meer jongeren krijgen kansen dankzij Kamers met Kansen

NIJMEGEN - ROC Nijmegen, gemeente Nijmegen, woningcorporaties Standvast Wonen en Portaal gaan door met Kamers met Kansen. Op donderdag 8 maart ondertekenden de partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Kamers met Kansen biedt jongeren tussen 18 en 23 jaar een thuis en een opstapje naar zelfstandig wonen, leren en werken. Het gaat om jongeren die door een instabiele thuissituatie niet in staat zijn hun mbo-opleiding af te ronden.

Deze jongeren staan ingeschreven bij ROC Nijmegen, maar ze hebben nog geen startkwalificatie: minimaal een havo-diploma of een diploma mbo niveau 2. Het doel van Kamers met Kansen is dat de jongeren hun studie weer kunnen oppakken. Zodat ze uiteindelijk een startkwalificatie behalen.

Kamers met Kansen succesvol dankzij samenwerking verschillende partijen

Het ROC coacht de studenten, de woningcorporaties stellen woonruimtes beschikbaar en de jongeren kunnen bij de gemeente terecht voor financieel advies. Inmiddels bestaat Kamers met Kansen vanaf 2013 en is dankzij het succes uitgebreid met een extra woning.

De jongeren kunnen zich in anderhalf jaar voorbereiden op een zelfstandig bestaan

Met als eindresultaat een mbo-diploma op zak of een baan. Kamers met Kansen is zo ook een aanpak om schooluitval voor bepaalde jongeren tegen te gaan. De afgelopen vijf jaar vonden 34 jongeren een plek bij Kamers met Kansen in Nijmegen; 24 jongeren zijn inmiddels uitgestroomd.

De partijen gaan graag structureel verder

Ze evalueerden hun samenwerking en de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Als ook de komende twee jaar goed verlopen, verlengen ze hun samenwerkingsovereenkomst na 2019 voor weer drie tot vijf jaar.

 

Vertalen / Translate