Meer standplaatsen en meer ruimte voor woonwagens in Arnhem

De Arnhemse woonwagenbewoners willen graag meer ruimte voor hun woonwagens op de huidige locaties. Maar ook meer standplaatsen voor nieuwe woonwagens. Voor hun kinderen, maar ook voor geboren woonwagenbewoners die in 'gewone' huizen wonen, maar die graag weer in een woonwagen willen wonen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 'Mensen van de reis die niet meer reizen', dat vrijdag 9 maart werd aangeboden aan wethouder Wonen Geert Ritsema, woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting Arnhem, en aan de woonwagenbewoners zelf.

Onderzoek naar behoefte aan extra standplaatsen

De gemeente en de woningcorporaties spraken in 2017 af om onderzoek te doen naar de behoefte aan extra standplaatsen voor (oud-)woonwagenbewoners. Het rapport biedt een rijkdom aan bevindingen en geeft een helder beeld van wat er leeft onder de Arnhemse woonwagenbewoners.

Aanvullend onderzoek

De gemeente en de corporaties gaan nu onderzoeken of en hoe op de bestaande locaties meer ruimte voor woonwagens gerealiseerd kan worden. Ook gaan ze bekijken waar er mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal standplaatsen zijn en hoe groot de behoefte precies is.

Woonwagenbewoners zijn overigens niet uitsluitend mensen die nu in een woonwagen leven, maar ook mensen die geboren zijn in een woonwagen, maar nu in een 'gewoon' huis leven. Daarvan moet worden bekeken om hoeveel mensen het precies gaat.

Woonwagen kopen of huren

De meeste standplaatsen en bijgebouwen voor douche, wc en berging zijn eigendom van de drie woningcorporaties. De woonwagenbewoners huren die plek en zijn vaak zelf eigenaar van hun woonwagen. Er blijkt echter vooral bij jongere woonwagenbewoners behoefte om óók de woonwagen te huren. De corporaties gaan bekijken hoe ze in die behoefte kunnen voldoen, bijvoorbeeld met kleine verplaatsbare woningen ('tiny houses'). Ook het onderhoud van de standplaats en de bijgebouwen wordt door de corporaties aangepakt.

De Lange Weg

Het rapport is aangeboden tegen de achtergrond van de tentoonstelling O Lungo Drom (De Lange Weg in het Romanes). Deze reizende tentoonstelling geeft een indruk van de cultuur en de tradities van Sinti en Roma in Nederland aan de hand van diverse alledaagse voorbeelden uit het leven van deze woonwagenbewoners. De tentoonstelling kan zo bijdragen aan meer begrip, respect en vertrouwen in de Nederlandse samenleving ten aanzien van Sinti en Roma. Deze tentoonstelling doet Arnhem kort aan en is tot en met 20 maart te zien in de publiekshal van het Stadhuis.

 

Vertalen / Translate