Meerderheid huidige bewoners steunt plan sloop en nieuwbouw in Odijk

De meerderheid van de bewoners van Singel 7 t/m 15 en Jochem Janszplantsoen 11 t/m 21 in Odijk is akkoord gegaan met het plan voor sloop van hun woning, nieuwbouw en het sociaal plan.

Er staan twaalf woningen die in aanmerking komen voor sloop. Bij aanvang van de draagvlakmeting was er één woning tijdelijk verhuurd. Dit betekent dat er elf huishoudens mee konden doen aan de meting. Tien van hen stuurden het formulier terug. Daarvan hebben negen huishoudens ingestemd. Hiermee is het benodigde percentage van 70% voorstemmers gehaald: 81,8%.

Nieuwbouw meer sociale huurwoningen
De komende maanden organiseert Portaal woonlabs met bewoners en omwonenden om samen na te denken over het nieuwbouwplan en de inrichting van de omgeving. Wij hebben de ambitie om twaalf kleine eengezinswoningen en twintig appartementen, alle sociale huurwoningen, terug te bouwen. Ondertussen vindt de selectie van de architect en aannemer combinatie plaats.

Globale planning
Naar verwachting krijgen de huidige bewoners vanaf 1 januari 2018 een urgentie, waarmee zij met voorrang in aanmerking komen voor een andere woning. We verwachten dat de planontwikkeling het hele jaar 2018 in beslag neemt. De sloop staat gepland voor begin 2019, gevolgd door de nieuwbouw. We hopen de woningen eind 2020 op te leveren. Huidige bewoners die willen terugkeren, kunnen een woning kiezen. Daarna worden de woningen op WoningNet aangeboden.

 

Vertalen / Translate