Navigatie

Nieuw Leids Sociaal Statuut

De afspraken uit het vorige sociaal statuut, overeengekomen in 2013, liepen dit jaar af. Al in 2018 startte het overleg tussen de Leidse corporaties en een vertegenwoordiging van de Leidse huurdersorganisaties om te komen tot een nieuw sociaal statuut. Jet Bicker Caarten, manager Volkshuisvesting bij Portaal: ‘Een renovatie van je (t)huis of zelfs sloop is een ingrijpende gebeurtenis voor huurders. En voor de woningcorporaties zijn de belangen ook groot. In de gesprekken die we met elkaar voerden, deelden we vooral veel kennis met elkaar waardoor er nog meer inzicht ontstaan in elkaars (on)mogelijkheden. Het resultaat van deze gesprekken ligt er nu in de vorm van het nieuwe statuut. ‘We hebben goede wederzijdse afspraken kunnen maken die weer staan als een huis voor de komende vier jaar’, aldus Jet.

Gezamenlijke afspraken
Met het oude Sociaal Statuut als vertrekpunt zijn onder andere afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen:

  • Participatie van huurders in renovatie, sloop/nieuwbouw en groot onderhoudsprojecten is beter omschreven. Huurders worden vroegtijdig betrokken en er worden vooraf duidelijke afspraken over de inspraak en het traject gemaakt.
  • Er is een afwegingskader opgesteld om te bepalen of een renovatie in bewoonde of onbewoonde staat kan worden uitgevoerd.
  • Over de hoogte van verhuis- en herinrichtingsvergoedingen en huurgewenning, die voor alle Leidse huurders gelden, zijn afspraken gemaakt.
  • Er is meer ruimte gekomen voor maatwerk afspraken in sociale plannen van de projecten.

Waarvoor is het Sociaal Statuut?
De Leidse huurdersorganisaties en woningcorporaties stellen dit Sociaal Statuut samen op om ervoor te zorgen dat er goede afspraken zijn over wederzijdse rechten en plichten bij sloop/nieuwbouw, renovatie of onderhoudsprojecten. Zo zorgen we er samen voor dat we eenduidig en helder communiceren over het proces, leggen we de rechten en plichten van huurders vast en maken we basisafspraken over herhuisvesting en vergoedingen. Het Sociaal Statuut is het uitgangspunt voor het Sociaal Plan ‘op maat’ dat de woningcorporaties opstellen in een sloop/nieuwbouw, renovatie en groot onderhoudsproject.

Het nieuwe sociaal statuut is met ingang van 3 juli 2019 van kracht en loopt tot en met 3 juli 2023.