Navigatie

Nieuwbouw Zeeheldenbuurt in Leiden

De 22 beneden-bovenwoningen aan de Zijlsingel maken plaats voor 24 sociale huurappartementen en voor de 58 eengezinswoningen in de Evertsen-, Van Speyk- en Trompstraat realiseren we 40 vrije sector huureengezinswoningen. Alle woningen zijn zeer energiezuinig en de eengezinswoningen krijgen warmtevoorziening via een warmtepomp.   

Eindelijk van start!
Nog voor deze zomer gaan we de woningen slopen. De tijdelijke huren zijn inmiddels opgezegd. In het voorjaar gaat de aanvraag voor de omgevingsvergunning naar de gemeente Leiden. Tijdens en na de sloop vindt er een archeologisch onderzoek plaats in de grond. We zijn voorzichtig met een harde prognose, maar verwachten bij een voorspoedige afhandeling in het najaar te kunnen starten met de bouw. De appartementen worden dan naar verwachting eind 2020 opgeleverd; de eengezinswoningen begin 2021. Deze planning is wel onder voorbehoud.

Zorgvuldige afwegingen voor een nieuwe koers
De planning van de sloop van de woningen lag in het voorjaar van 2018 met realisatie van de nieuwbouw in de zomer van 2019. Het beoogde bouwprogramma was voornamelijk sociale huur. Door veranderende wet- en regelgeving en stijgende bouwkosten moesten we dit plan herzien. We onderzochten alle mogelijkheden zorgvuldig, waarbij we geen afbreuk wilden doen aan de beoogde kwaliteit: toekomstig bestendige woningen met een hoog duurzaamheidsniveau en passend binnen de beoogde beeldkwaliteit. Dit was geen eenvoudige opgave en bracht ook een hoop onzekerheid mee voor de bewoners in de wijk. Op basis van deze onderzoeken hebben we als maatschappelijke organisatie een financieel verantwoorde afweging gemaakt, waarbij het afmaken van de buurt met het beoogde kwaliteitsniveau prioriteit heeft. In deze afweging is besloten de nieuwe eengezinswoningen als vrije sector huurwoningen te realiseren. Dit biedt ook mensen met een middeninkomen de mogelijkheid in de Zeeheldenbuurt een woning te huren.

Toekomstige bewoners
De huidige huurders van de vooroorlogse woningen in de Zeeheldenbuurt hebben voorrang bij de toewijzing van deze nieuwe woningen. Dit geldt voor alle huurders die een vast huurcontract hebben met een datum van vóór 20 april 2015. Deze afspraak maakten we eerder met de HBV Leiden en bewonerscommissie De Zeehelden en is vastgelegd in het Sociaal Plan voor de Zeeheldenbuurt. Daarna gaan we bewoners die een sociale huurwoning in Leiden achterlaten, voorrang geven bij de toewijzing van de vrije sector woningen. Hiermee stimuleren we de doorstroming en creëren we ruimte in de bestaande voorraad sociale huur voor woningzoekenden.

Meer informatie en de voortgang van het project is te volgen op: www.portaal.nl/projecten/zeeheldenbuurt-leiden