Navigatie

Nieuwe spelregels sociale huurwoningen in de regio Utrecht per 1 juli 2019

De zestien gemeenten in de regio Utrecht hebben samen een nieuwe huisvestingsverordening gemaakt. In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen. Vanaf 1 juli is de spelregel over de inschrijfduur aangepast. Vanaf die datum krijgen huurders 75% van hun inschrijfduur terug als zij een woning hebben gevonden. Om van deze regeling gebruik te maken moeten zij zich binnen een jaar opnieuw inschrijven en betalen zij € 25 aan inschrijfkosten.

De gemeenten en woningcorporaties hopen dat mensen door deze regeling eerder en vaker verhuizen. Zo komen er ook meer woningen vrij voor starters.

Lees meer op de site van Woningnet.