Nieuwe uitstraling voor appartementengebouwen Neerbosch-Oost

Op donderdag 9 november werd het groot onderhoud aan vier appartementengebouwen in Neerbosch-Oost in Nijmegen feestelijk afgesloten. Bewoners, woningcorporatie Portaal en aannemer vierden samen de volledig nieuwe uitstraling van de flats aan het Rondopad, het Motetpad, het Preludepad en de Sonatestraat.

De Variabele voerde het groot onderhoud aan de 96 woningen uit in opdracht van de VvE-beheerder VB&T en woningcorporatie Portaal in Nijmegen. Het ging zowel om onderhoud van bestaande onderdelen van het gebouw, als het vernieuwen van gevelelementen die asbest bevatten. Deze noodzakelijke werkzaamheden zijn gecombineerd door het gebouw van een andere en eigentijdse uitstraling te voorzien.

Mix van kopers en huurders

In het verleden zijn ruim twintig van de 96 appartementen verkocht. De vier appartementengebouwen kennen daarmee een mix van kopers en huurders en dus is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief. De overige appartementen zijn van Portaal en worden sociaal verhuurd. Bijzonder is dat Portaal, als grootste eigenaar, de regie voor de uitvoering van het onderhoud heeft genomen. Ook heeft zij toekomstige financiële bijdragen aan de VvE vervroegd om het onderhoud mogelijk te maken. Bewoners, zowel kopers als huurders, zijn daarbij nauw betrokken bij de aanpak en uitvoering door De Variabele.

Wonen in Neerbosch Oost

Neerbosch-Oost kent veel sociale huurwoningen en de wijk bestaat voor meer dan de helft uit hoogbouw. Uit klanttevredenheidsonderzoek van Portaal bleek dat bewoners zich zorgen maakten over de leefbaarheid en uitstraling van hun woonomgeving. In goed overleg tussen de VvE, Portaal en VB&T is daarom besloten om niet alleen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren, maar het complex een kwaliteitsimpuls te geven.

Eigentijds tonen

De oude appartementengebouwen zijn nauwelijks meer herkenbaar, nu de werkzaamheden zijn afgerond. De wit-, grijs- en taupetinten geven een eigentijdse uitstraling. Ook het nieuwe schilderwerk en de opgeknapte entrees doen prettig modern aan. Bewoners zijn zeer tevreden met de door De Variabele uitgevoerde werkzaamheden en geven zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden als voor het resultaat een 9 als gemiddeld cijfer. Ruud Maassen, adviseur leefomgeving Portaal: “Het onderhoud in Neerbosch-Oost is zo goed gelopen doordat bewoners op een prettige manier hebben meegedacht en meegewerkt. Het is niet niets als je woonomgeving een paar maanden lang in een bouwplaats verandert. Daarom sluiten we het nu samen feestelijk af.”

Vertalen / Translate