Navigatie

Ontmoetingen ontwerpen

Hoe vaker je elkaar toevallig tegenkomt op de route van straat naar huis, hoe meer je vertrouwd raakt met elkaar. Waardoor je elkaar sneller durft aan te spreken als er iets is, of gewoon zomaar voor een praatje. Als je dit weet… hoe kun je dan, bij het ontwerpen van een wooncomplex, lichte en toevallige ontmoetingen stimuleren? Ruben Batema – trainee van ‘Talent in Huis’ bij Portaal – interviewt hierover architect Ianthe Mantingh van architectenbureau Zijdekwartier. Met voorbeelden uit de praktijk laat Ianthe zien dat er veel mogelijk is. 

Dit interview is gehouden als voorbereiding op een intern kenniscafé voor medewerkers van Portaal. Met haar programma Inclusieve buurten ontwikkelt en realiseert Portaal innovatieve aanpakken en deelt zij kennis over de veranderende en steeds meer kwetsbare doelgroep van de corporatie in leefbare buurten.