Ook in 2018 beperkte aanpassing huren

Net als voorgaande jaren vraagt Portaal op 1 juli een beperkte huuraanpassing aan het overgrote deel van onze ruim 50.000 huurders. Hun huur stijgt met 1,4%. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 3,9% voor deze groep. Daarnaast houden we de huur gelijk voor een groep huurders wiens huur hoog is in relatie tot hun inkomen. Dit gaat om 478 huishoudens.

Betaalbaar wonen
We beperken de huuraanpassing omdat betaalbaar wonen voor mensen met de laagste inkomens steeds moeilijker wordt. Zolang de financiële positie van Portaal het toestaat, geldt een minimale huuraanpassing ook voor de komende jaren.

Inkomen bepaalt huurstijging
Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder. In overleg met de huurdersorganisaties heeft Portaal ook dit jaar de huurstijgingen voor het overgrote deel van de huurders (ruim 80%) beperkt tot het inflatiepercentage (1,4%) of dus zelfs 0%. Het gaat dan om de huurders met een bruto jaarinkomen onder 41.056 euro. Zij ontvangen hierover voor 1 mei bericht.

Huurstijging hogere inkomens
Voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro geldt wettelijk een maximale huurstijging van 5,4%. Voor huurders van een vrijesectorwoning (met een huur boven de 710,68 euro per maand) gaat de huur 1,4% omhoog. Ook deze huurders krijgen voor 1 mei een brief met toelichting.

De huuraanpassing voor de twee inkomensgroepen ziet er per 1 juli 2018 als volgt uit:

Bruto huishoudinkomen (per jaar)

Wettelijk maximale verhoging

Huuraanpassing Portaal

lager dan 41.056 euro per jaar

3,9%

 0 of 1,4%

hoger dan 41.056 euro per jaar

5,4%

5,4%


Commissie Huurmaatwerk
Op deze pagina staat uitgebreide uitleg over de huuraanpassing per 1 juli 2018. Hier staat onder meer informatie over de commissie Huurmaatwerk. Die is er voor huurders die te maken hebben gekregen met een plotselinge daling van hun inkomen. Ook zijn er de antwoorden op de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing te vinden, evenals links naar informatie van de overheid en de huurcommissie, waar mensen bezwaar kunnen maken tegen de huuraanpassing.

Vertalen / Translate