Navigatie

Participatie vernieuwingsplannen Thomas à Kempisplantsoen van start

Bewoners, omwonenden en betrokken inwoners kunnen de komende tijd meedenken over de vernieuwingsplannen voor het Thomas à Kempisplantsoen. Op de website www.thakplantsoen.nl roepen Mitros en Portaal samen met de gemeente op om ideeën, wensen en dromen te delen over deze buurt in Utrecht West.

De corporaties willen van het Thomas à Kempisplantsoen een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt maken, die bijdraagt aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in de stad. “Van bewoners horen we graag wat voor buurt zij hier het liefste zien ontstaan”, vertelt Joop ten Brink, Vastgoedontwikkelaar bij Mitros.

Meedenken via www.thakplantsoen.nl
De participatiesite is voor iedereen toegankelijk en geeft inwoners de mogelijkheid om dromen in te sturen en te reageren op de uitgangspunten en randvoorwaarden die Mitros en Portaal samen met gemeente Utrecht voor het gebied hebben opgesteld. Marnix van Namen, Ontwikkelmanager bij Portaal: “We staan aan het begin van het maken van een plan. Buurtbewoners kennen het gebied goed en weten dat het een plek is met veel mogelijkheden. Daarom nodigen we hen van harte uit om mee te denken over de inrichting. We hopen op veel waardevolle input.”

Participeren in tijden van corona
Met de website www.thakplantsoen.nl hopen Mitros en Portaal veel mensen te bereiken. Daarnaast kunnen bewoners ook participeren tijdens een aantal ‘live’ buurtgesprekken, waarbij rekening wordt gehouden met de coronarichtlijnen. Deze buurtgesprekken zijn eind juni.

Over het Thomas à Kempisplantsoen
Eind 2017 besloot de gemeenteraad om de toekomstige Westelijke Stadsboulevard om het Thomas à Kempisplantsoen heen te laten lopen en de Thomas à Kempisweg uit gebruik te nemen. Dit biedt voor Mitros en Portaal kansen om hier een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt van te maken en meer huurwoningen te bouwen, iets waar dringend behoefte aan is. Het huidige Thomas à Kempisplantsoen telt 178 sociale huurwoningen van Mitros en Portaal.  

Planning
De komende tijd kunnen bewoners via de website en buurtgesprekken in verschillende rondes hun mening geven en ideeën delen. Naar verwachting is de participatie voor het ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen’ (SPvE) eind 2020 afgerond als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Het SPvE vormt de basis voor de verdere ontwerp- en omgevingprocedures. Mitros en Portaal verwachten in 2023 te kunnen starten met de sloop van de huidige woningen. Deze planning is onder voorbehoud en kan gaandeweg het proces veranderen.