Portaal maakt deel uit van winnend team

Deze week werd bekend dat de Cartesiusdriehoek in Utrecht getransformeerd wordt tot de eerst blue zone in stedelijk gebied. NS en gemeente Utrecht kozen voor het plan ‘Blue District’ van MRP Development en Ballast Nedam Development. Onderdeel daarvan is het plan van Portaal en stichting De Tussenvoorziening om het gemengd wonen concept toe te passen voor de circa 600 sociale huurappartementen van de totaal 2600 woningen.


Portaal en De Tussenvoorziening hebben ervaring met gemengd wonen projecten opgedaan in ‘t Groene Sticht, Parana, Majella-Wonen en Place2BU. We weten dat we mensen die uit de maatschappelijke opvang komen zodoende een nieuw sociaal netwerk bieden. We weten dat er ‘reguliere’ huurders zijn die meer willen dan alleen wonen. Zij willen zich inzetten voor de mensen in hun directe omgeving.


Gelijkwaardig
Op dit moment is de extramuralisering van de zorg, het streven om buiten de muren van een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden, in volle gang en dit zal de komende jaren voortduren. Hierdoor blijven er minder bedden voor mensen in een beschermde woonvorm (niet alleen psychiatrisch, de groep is veel breder). Er is een grote ruimte tussen de intramurale setting en de zelfstandige. Het regulier plaatsen van deze mensen in wijken geeft problemen waaronder: geen acceptatie, sociale uitsluiting, isolatie en ook overlast omdat er veel te laat ingegrepen kan worden.  Zie ook het rapport van de commissie Dannenberg met daarin de aanbevelingen hoe de toekomst eruit zou moeten zien voor deze kwetsbare mensen.


Woongemeenschap
In de Cartesiusdriehoek bouwen we een gemeenschap binnen de wijk, waar mensen een goede buur zijn, elkaar ondersteunen in samenleven en werken aan een prettige, schone, veilige en actieve buurt. Wij spreken van een woongemeenschap, want naast het bieden van goede kwalitatieve woningen is er  een sociale component. De bewoners worden namelijk geworven op hun motivatie om een bijdrage te leveren aan de buurtgemeenschap. De bereidheid om elkaar te stimuleren, inspireren en activeren met de inzet van je eigen kwaliteiten en om mee te doen in de maatschappij, spelen daarbij een cruciale rol.


Toekomstige bewoners
Er komt een mix van bewoners in de huurappartementen. Denk aan starters met een beginnende werkloopbaan, mensen die dakloos zijn geweest en een verstandelijke beperking hebben, mensen die dakloos zijn geweest en het perspectief hebben om binnen drie jaar zonder begeleiding zelfstandig te wonen en senioren uit beschermd en begeleid wonen. Met hun buren maken zij gezamenlijk een nieuwe start. Dit sluit direct aan op de overkoepelende thema’s voor dit gebied, namelijk beweging, gezonde voeding, community, zingeving en ontspanning.


Publicaties
Rapport commissie Dannenberg in opdracht van VNG
https://vng.nl/files/vng/van-beschermd-wonen_20151109.pdf


Binnenkort verschijnt een onderzoek van de Ontwikkelwerkplaats ‘Gemengd Wonen’ dat tot doel heeft te leren van de ervaringen binnen vijf gemengde woonprojecten in Utrecht, ten behoeve van bestaande en toekomstige soortgelijke woonvormen en toekomstig beleid rond inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht.  https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Gemengd-Wonen


Wilt u meer weten over blue zones en het hele plan voor de Cartesiusdriehoek,  https://nieuws.ns.nl/

Vertalen / Translate