Navigatie

Rat in de stad, zo voorkom je dat

Ratten horen bij de stadsnatuur. Maar te veel ratten, dat wil niemand. Ratten kunnen ziektes verspreiden (zoals de ziekte van Weil) en schade aanrichten bij gebouwen. Overlast van ratten is vooral te voorkomen door geen dieren te voeren en door afval en etensresten netjes weg te gooien of weg te brengen.

In samenwerking met onder andere Portaal en andere woningcorporaties is de gemeente Utrecht een campagne gestart om rattenoverlast te bestrijden. (…) Reijnder Jan Spits van woningcorporatie Portaal: "Als woningcorporaties in de stad werken we graag met de gemeente, bewoners en andere partners samen aan het voorkomen van rattenoverlast. Door nu extra te investeren in preventie voorkomen we later nog meer kosten en een verminderde leefbaarheid in onze wijken. Samen met onze bewoners moeten we hier volop op inzetten."

Help overlast voorkomen (tips)
Voorkom zwerfafval

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Stop uw vuilniszakken in de container. Zet er geen zakken of los afval naast. 
  • Voer geen vogels en andere dieren
  • Voer geen brood of etensresten aan vogels en andere dieren. Teveel voedsel is ongezond voor ze. Extra voer blijft vaak liggen en dit trekt ratten aan. Hebt u oud brood over? Doe het als het kan in de bak voor groente-, fruit- en tuinafval. Van het oude brood en de andere etensresten worden dan biogas en compost gemaakt.Voorkom ratten op eigen terrein.

Zelf rattenoverlast voorkomen

  • Bij overlast van dieren op eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van rattenoverlast bij de eigenaar en/of huurder van een gebouw of grond.
  • Berg voer van uw huisdieren goed op. Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren.
  • Spoel geen eten door het toilet.
  • Dicht gaten en kieren in en om de woning. Zorg ervoor dat ratten nergens onder of in kunnen schuilen.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
  • Bent u huurder? Uw verhuurder is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de woning. Meld rattenoverlast daarom ook aan uw verhuurder, in verband met reparaties.

Meer tips en overlast melden via: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/dieren/overlast-van-dieren/voorkom-rattenoverlast/

Video met tips via: https://vimeo.com/410567608/67fa61e80d