Navigatie

Reactie op Prinsjesdag: meer nodig om woningbouw snel op gang te krijgen

“Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren,” aldus voorzitter Marnix Norder van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes in reactie op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Portaal sluit zich daar van harte bij aan.

Er is meer nodig

We vinden het standpunt van het kabinet positief. Maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen.

Belastingen rijzen de pan uit

Uit de Rijksbegroting 2020 blijkt dat het kabinet de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar uittrekt voor woningbouw. ‘Maar de totale belastingen voor corporaties rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, naar verduurzaming en naar leefbare wijken’, aldus Norder.

Niet uitsmeren

Portaal en de andere woningcorporaties roepen het kabinet op om in elk geval eerder geld ter beschikking te stellen, in plaats van het bedrag uit te smeren tot 2030. Daarnaast pleiten de gezamenlijke corporaties voor meer ruimte om lokaal afspraken te maken met huurders en gemeenten over middenhuur en leefbaarheid.