Navigatie

Sigaar uit eigen doos

De “bouwimpuls” van het kabinet vinden wij een sigaar uit eigen doos. Schaf de verhuurdersheffing af.

Net als de 180 andere woningcorporaties wil Portaal af van de verhuurdersheffing. Deze week maakte Portaal 40 miljoen euro over aan het Rijk. Geld, opgebracht door onze huurders. Als woningcorporatie willen we nieuwe en betaalbare woningen bouwen, investeren in doorstroming en in leefbare wijken. Daar is geld voor nodig, geld dat nu naar de schatkist vloeit via de verhuurdersheffing. De “bouwimpuls” van het kabinet vinden wij een sigaar uit eigen doos.

Woningzoekenden roepen het, de gemeenten roepen het, woningcorporaties roepen het. Den Haag, maak een keus. En belastingverhoging én de duurzaamheidsopgave én investeren in leefbaarheid in de wijken is simpelweg niet te betalen voor woningcorporaties. Stop met het beboeten van de verhuur van sociale woningen. Geef corporaties de ruimte om meer woningen te bouwen en de wachtlijsten terug te dringen. Schaf de verhuurdersheffing af! #ikwileenhuis #wooncrisis