Navigatie

Van maatschappelijke opvang naar zelfstandig thuis

Josine Maaskant heeft van januari tot en met mei 2020 onderzoek gedaan naar de uitstroom van kwetsbare groepen bij Portaal, regio Utrecht, overlastcijfers, begeleiding en samenwerking met zorgpartijen en buurtteams.

Uit de inleiding: "Uit cijfers van Portaal die gedurende dit onderzoek zijn verzameld blijkt dat het overgrote deel van de uitstromers in de eerste twee jaar geen overlast oplevert voor de woonomgeving. Dat is positief en laat zien dat het vaak goed gaat met deze groep. Tegelijkertijd bevestigt dit het beeld dat overlastgevers ook uit de kwetsbaarder wordende reguliere huurdersgroep komen."

Het onderzoek biedt veel aanknopingspunten om de samenwerking met onze partners verder vorm te geven en aan te scherpen.

Het hele onderzoek staat in de bijlage rechts op deze pagina.