Navigatie

Veel mensen dakloos door een krappe woningmarkt? Dat is ook om je rot voor te schamen

Op woensdag 28 augustus verscheen in dagblad Trouw 'Iedereen recht op een dak boven het hoofd' een reactie van Sander Heinsman, bestuurder Portaal. Hier leest u de volledige brief die hij daarover schreef:

Veel mensen dakloos door een krappe woningmarkt? Dat is ook om je rot voor te schamen

Woningcorporaties waarschuwen al jaren voor de gevolgen van het tekort aan sociale huurwoningen. Vrijdag 23 augustus bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek naar buiten dat het aantal daklozen in Nederland in nog geen tien jaar tijd is verdubbeld. Vooral het aantal jongeren dat op straat slaapt neemt toe. Sander Heinsman, bestuurder van woningcorporatie Portaal, vindt de cijfers ronduit schokkend en roept de regering op tot het maken van keuzes.

Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is zich naar eigen zeggen "rot geschrokken" van de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Nederland. En terecht. Huisvesting is een van de grondrechten van de mens. Iedereen in Nederland heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd. Op een plek waar je vredig, veilig en waardig kunt leven. Woningcorporaties bieden al heel lang onderdak aan kwetsbare mensen. Van oudsher aan arbeiders met een kleine portemonnee. Tegenwoordig steeds vaker aan mensen met een zeer laag inkomen en een zorgvraag. Niet eerder zagen we zo’n grote stroom kwetsbare huurders.

Ondertussen loopt het tekort aan betaalbare woningen op en dreigen steeds meer mensen tussen wal en schip te vallen. Terwijl de regering haar beleid om het aantal betaalbare huurwoningen kleiner te maken onverminderd voort zet. Corporaties zetten alle zeilen bij, maar door de stijgende belastingen (waaronder de verhuurdersheffing) wordt het steeds moeilijker om betaalbare woningen bij te bouwen en te investeren in de leefbaarheid van wijken.

Woningzoekenden roepen het, de gemeenten roepen het, woningcorporaties roepen het. Den Haag, maak een keus. En belastingverhoging én de duurzaamheidsopgave én investeren in leefbaarheid in de wijken is simpelweg niet te betalen voor woningcorporaties. Stop met het beboeten van de verhuur van sociale woningen. Schaf de verhuurdersheffing af. De cijfers liegen er niet om. Dit raakt ons allemaal. Laten we samenwerken om betaalbaar wonen voorop te kunnen stellen. Geef corporaties de ruimte om meer woningen te bouwen en de wachtlijsten terug te dringen. Want iedereen verdient een dak boven zijn hoofd.