Verduurzaming Centraal Wonen in uitvoering

In goed overleg met de bewoners van Centraal Wonen Klopvaart heeft hoofdaannemer Van Dillen in opdracht van Portaal onderhoud en verbeterwerkzaamheden uitgevoerd. De eerste fase van de verduurzaming is afgerond met een bijeenkomst.

De voorbereiding is in overleg met de bewoners gebeurd. Groen moest gesnoeid of verwijderd om de muren te kunnen reinigen en isoleren. Voor de afwerking van de kozijnen moesten de vaklieden in de woning zijn. Er ontstond wel eens verwarring omdat de binnendeuren bij Centraal Wonen niet op slot zijn. Tot schrik en hilariteit trof een vakman wel eens iemand onder de douche aan.

Het was geen overbodige luxe dat de aannemers en de projectleider wekelijks overleg hadden met de beheercommissie en de bewoners. Dit zorgde ervoor dat vragen snel beantwoord en problemen vlot opgelost werden. Alles bij elkaar genomen zijn de bewoners tevreden. Dit werd onderstreept met een mooie bos zonnebloemen voor de werklieden.

Uitgevoerde werkzaamheden
In onze opdracht heeft Van Dillen de kozijnen vervangen met A++ dubbel glas. De buitenmuren gereinigd, gevoegd, geïsoleerd en houtwerk geschilderd. Asbest is gesaneerd. Geveldelen zijn vernieuwd en de verlichting is naar LED aangepast. De vloeren zijn geïsoleerd en diverse radiatoren kregen thermostatische kranen.

Ambitie
Samen met de bewoners van Centraal Wonen hebben wij meer ambities. Gemeente Utrecht heeft voor Overvecht-Noord een aanvraag ingediend voor een rijksbijdrage voor aardgasvrije wijken. Onderdeel van de aanvraag zijn deze huurwoningen. Samen met de bewoners onderzoeken we hoe we deze woningen aardgasvrij kunnen maken. Wordt vervolgd dus.

Vertalen / Translate