Navigatie

Verhuiscoach helpt Gelderse woningmarkt in beweging te krijgen

De woningnood is hoog. Om een doorstroom op gang te helpen en mensen een passende huurwoning aan te bieden, is er nu in Nijmegen een verhuiscoach: Marloes Derksen. “Ik help 55-plussers die van hun eengezinswoning in de sociale huur willen verhuizen naar een woning die beter past bij hun huidige woonwensen en de toekomst. Zo vinden zij een beter passend huis en komen er huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.”

Op 23 december ondertekenden we samen met de gemeente Nijmegen, woningcorporaties Talis en Woonwaarts, Sterker Sociaal Werk en provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van de verhuiscoach van provincie Gelderland. Marloes Derksen gaat als verhuiscoach voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag in de regio. Samen met de bewoners kijkt zij wat een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is.

Doorstroming
Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Gedeputeerde Peter Kerris: “We hopen dat er een win-win situatie ontstaat. Met de verhuiscoach ondersteunen we 1.500 55-plussers - die dat willen – bij het zoeken naar een passende woning. Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Deze verhuisbeweging moet 4.500 starters en gezinnen een passend onderdak bieden. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap en zetten we de woningmarkt in Gelderland in beweging.”

Ondersteuning op maat
Marloes Derksen: “Ik geef persoonlijk advies en ondersteuning aan mensen die willen verhuizen. Via de woningcorporaties kom ik met hen in contact. Ik krijg van de corporaties een overzicht welke huizen beschikbaar en geschikt zijn. Ook vertel ik waar mensen rekening mee moeten houden als ze besluiten te verhuizen. Want dat bepalen ze uiteindelijk zelf. Daarnaast kijk ik of ze gebruik kunnen maken van een provinciale verhuisvergoeding van €2.000 voor onkosten, zoals een verhuizer, verf en nieuwe gordijnen.”

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland en geldt in principe voor verhuizing van een grote huurwoning naar een kleinere woning. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door provincie Gelderland en krijgt vorm in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Actieplan Wonen
De inzet van de verhuiscoach is een van de actiepunten uit het Actieplan Wonen van provincie Gelderland. Met het ‘Actieplan Wonen’ draagt provincie Gelderland bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.

Manager Volkshuisvesting in Nijmegen, Wieke van Veldhuizen: "Wij hopen dat we met de inzet van de verhuiscoach inderdaad een doorstroom op gang brengen, waardoor we voor meer mensen een passende woning hebben. Daarnaast is er een groot woningtekort, waarvoor het noodzakelijk is dat we ook snel veel woningen bijbouwen om mensen sowieso onderdak te bieden. Daarover hebben we voor de komende jaren goede afspraken gemaakt met de gemeente Nijmegen en de woningcorporaties. Bijvoorbeeld door met elkaar 500 tijdelijke woningen te bouwen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21."

Meer informatie is te vinden op www.gelderland.nl/verhuiscoach