Navigatie

Verhuizen met kleine huurverhoging in regio Utrecht

Wie wil verhuizen van een grote naar een kleine woning betaalt daarna vaak meer huur. Dat is niet aantrekkelijk. Daarom doen de woningcorporaties in de regio een experiment met een maximale huurverhoging van 50 euro. Zo komen grote woningen vrij voor gezinnen.

Doorstroming

De druk op de woningmarkt is groot. Lange wachttijden zorgen er onder andere voor dat huurders moeilijk aan een (geschikte) woning kunnen komen. Huurders willen graag verhuizen, maar durven om diverse redenen de stap niet te zetten. Om die huurders een handje te helpen bieden de woningcorporaties in de regio Utrecht een regeling aan die het aantrekkelijker maakt om te verhuizen. 
Huurders van grote woningen die kleiner willen gaan wonen krijgen voorrang bij de toewijzing van kleinere sociale huurwoningen. Dit is vastgelegd in de huisvestingsverordening. De bedoeling is dat hierdoor meer grote woningen vrij komen voor gezinnen en starters. Echter, veel van deze huurders wonen al lang in hun huidige woning en betalen een lage huur. Voor hen is verhuizen niet aantrekkelijk, omdat ze voor hun nieuwe woning meer moeten betalen.

Stimulans

Daarom hebben alle corporaties in de regio Utrecht afgesproken om deze huurders een aantrekkelijke nieuwe huurprijs aan te bieden. Wanneer huurders van een grote woning (minimaal vier kamers) verhuizen naar een kleinere woning (maximaal drie kamers), dan is de nieuwe netto huurprijs hooguit 50 euro meer dan hun huidige netto huur. Zo hopen we een belangrijke drempel weg te nemen.

De regeling gaat op 1 december 2019 in Het betreft een experiment van een jaar. Eind 2020 bekijken we wat het experiment oplevert en besluiten we of we ermee verdergaan.