Voorlopig sloopbesluit Schaepman-, Kuijper- en Troelstrastraat Maarssen

Gisteren hebben we de bewoners van de identieke flats aan de Schaepmanstraat, Kuijperstraat en Troelstrastraat in Maarssen laten weten dat Portaal een voorlopig sloopbesluit heeft genomen. We hadden de bewoners beloofd om in april duidelijkheid te geven. Voor de bewoners kwam dit besluit niet onverwachts. Zij hadden vooral veel vragen over het proces dat komen gaat.

Op zondag 21 november 2021 brak een trap af in een flat aan de Schaepmanstraat. Uit onderzoek bleek dat de trappenhuizen in het verleden gedurende veel jaren met water en chloor schoongemaakt zijn wat gezorgd heeft voor het roesten van het stalen profiel.

We onderzochten nog een extra keer de gehele constructie. Hier kwam uit dat de constructie van het gebouw veilig is. De scheuren die een aantal bewoners in hun woning ziet, zitten in het stucwerk en hebben geen invloed op de veiligheid van de constructie. 

Desalniettemin zijn de woningen oud. Er moet wel iets gebeuren. Portaal wil deze woningen graag slopen en hier nieuwe woningen bouwen. Het besluit is voorlopig omdat we afhankelijk zijn van de gemeente en de (buurt)bewoners.

Om te kunnen slopen en later op deze plek nieuwbouw te bouwen moet Portaal goedkeuring krijgen van de gemeenteraad en het college van B&W. Ook de bewoners moeten de plannen en het sociaal plan goedkeuren. In het sociaal plan komt te staan waar de bewoners recht op hebben (urgentie, recht op terugkeer en verhuisvergoeding).
 
Van de 72 woningen aan deze drie straten zijn er 68 van Portaal. Daardoor is er sprake van een zogeheten Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierdoor is het onderhoud in beheer bij VB&T. Inmiddels zijn we met alle eigenaren in goed overleg om deze woningen terug te kopen.