Navigatie

Voorrang voor doorstromers in Leiden

Voorrang voor doorstromers in Leiden

Voor starters, gezinnen die in een te klein appartement zitten en voor senioren met een huis dat niet meer bij hun levensfase past, is het vinden van een passende woning heel lastig. Daar willen Portaal, de Sleutels en Ons Doel wat aan doen.

Leidse woningmarkt zit op slot
Op 1 juni zijn de Leidse corporaties gestart met een pilot. Deze is bedoeld om doorstroming op de Leidse woningmarkt te bevorderen. De prestatieafspraken met de gemeente Leiden maken het mogelijk om in een aantal situaties voorrang te geven aan woningzoekenden. Daar maken de corporaties gebruik van.

De corporaties geven in de proef op twee manieren voorrang:

  1. Senioren (55+) krijgen voorrang op seniorenwoningen wanneer zij een eengezinswoning achterlaten die door één van de drie corporaties wordt verhuurd.
  2. Huurders kunnen voorrang krijgen op een eengezinswoning wanneer zij een appartement achterlaten dat één van de drie corporaties verhuurd.

In beide gevallen geldt dat elke corporatie (een deel van) haar woningen ter beschikking stelt voor deze voorrangsmaatregelen. De exacte voorwaarden staan in de advertentietekst op www.hureninhollandrijnland.