Navigatie

Waarom Portaal de huren aanpast

Een boodschap krijgen over een huuraanpassing is nooit fijn. En dan is nu ook nog eens lastig om te begrijpen waarom woningcorporaties toch overgaan tot de huuraanpassing. Wij leggen hieronder uit waarom dit nodig is en hoe we mensen die in de knel komen, helpen. Want bewoners die door de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen, helpen wij. We laten niemand in de kou staan!

Mee met de inflatie

Al jaren passen we onze huren beperkt aan. Zo ook dit jaar. Voor de lagere inkomens betekent dat alleen correctie voor de inflatie, voor gestegen prijzen. Dat geldt voor ruim 80% van onze huurders. Lonen en uitkeringen stijgen mee met de inflatie. Voor deze mensen gaat hun koopkracht er dus niet op achteruit. Daarnaast houden we voor sommige huurders de huur gelijk of verlagen die. Voor mensen met een hoger inkomen (boven de 43.574 bruto per jaar) stijgt de huur wel meer.

Maatwerk voor wie dat nodig heeft

Voor alle huurders geldt: wie te maken krijgt met een plotseling daling van inkomen, kan ons vragen om een oplossing. Denk aan mensen die hun baan verliezen, of als ZZP’er plotseling veel minder verdienen. Als een bewoner bij ons aanklopt voor hulp, kijken we samen naar zijn persoonlijke situatie en de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling en regelingen van de overheid of in hun gemeente. Dat schrijven we ook in de brief deze week waarin we de huuraanpassing aankondigen: kom je in de problemen, neem dan contact met ons op. Ook dit overigens niet nieuw, maar al jaren ons beleid.

Voor alle huurders

De huuraanpassing uitstellen of helemaal niet door laten gaan, is een algemene maatregel die voor alle huurders zou gelden, maar lang niet iedereen nodig heeft. Daarnaast hebben we deze huurinkomsten keihard nodig om nieuwe huizen te bouwen voor woningzoekenden, én voor het onderhouden en verduurzamen van onze bestaande woningen. Voor het woongenot van ál onze huurders dus. Daarom kiezen we bewust voor maatwerk voor bewoners die door de coronacrisis in de problemen komen. Zo helpen we de mensen die dat nodig hebben en blijven we de wooncrisis te lijf gaan, want die is er helaas ook nog.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier terecht.