Wethouder Streefland opende Tweede Buurtkamer

Afgelopen zaterdag 24 september, op de landelijke Burendag, opende wethouder Rachel Streefland de Buurtkamer in Overvecht.

De buurtkamer is een gedeelde plek van bewoners en professionals van verschillende organisaties. Een knooppunt in de wijk direct bij de mensen. Hier geven we ruimte aan initiatieven van bewoners of om gewoon even onderling een praatje te maken.

Rachel Streefland, wethouder gemeente Utrecht: ‘Ondanks dat het een pilot betreft, zie ik de absolute meerwaarde van een ontmoetingsplek als de Buurtkamer in een kwetsbare buurt. Het is heel waardevol om persoonlijk van de bewoners en buurtambassadeurs te horen wat er in de buurt speelt. Ik hoop dat de Buurtkamer veelvuldig gebruikt gaat worden en een betekenisvolle rol gaat vervullen. Een fijne plek voor mooie initiatieven en een goed gesprek onderling.’

Portaal, Mitros, gemeente Utrecht en onder andere Jou Jongerenwerk, Doc en Taal doet Meer zijn geregeld aanwezig in de Buurtkamer. De Buurtkamer is voor de bewoners van de Ankaradreef, Tigrisdreef, Haifadreef, Sint Eustatiusdreef en Sint Maartendreef.

Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting Portaal: ‘we hopen dat dit een kamer voor de buurt wordt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en voor hulp en advies langs kunnen komen. Zo dragen we met elkaar bij aan goed samenleven’.

Van 12-15 uur werd ook Burendag gevierd. Er waren verschillende activiteiten op het binnenterrein van de Ankaraflat.

Portaal wil in de regio Utrecht meerdere Buurtkamers openen in verschillende wijken. Deze Buurtkamer in Overvecht is de tweede. Buurtkamer Antilopespoor in Maarssenbroek, geopend 7 september j.l. was de eerste Buurtkamer.

Beeld: Farida Benmoghyt