Navigatie

Wie krijgt in 2021 een eenmalige huurverlaging?

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur krijgen in 2021 huurverlaging. De regering heeft daarover een wet aangenomen. U hoeft zelf niets te doen. Komt u voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking dan informeren wij u voor 1 april 2021 per brief. In dit bericht leest u hoe het werkt.

Uw inkomen

Of uw huur wordt verlaagd hangt af van uw inkomen. Daarvoor gebruiken we uw inkomen uit 2019 zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst laat ons weten of u boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat u precies verdient. Als u behoort tot een van de groepen in de uitleg hieronder dan wordt uw huur verlaagd. Een uitgebreide toelichting vindt u bij de overheid.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Wat moet u doen?

Wij vragen bij de Belastingdienst op welke huurders op basis van hun inkomen in 2019 in aanmerking komen voor huurverlaging. Die mensen krijgen van ons een brief met de nieuwe huur daarin. U hoeft daarvoor niets te doen.

Wanneer gaat uw huur omlaag?

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. U krijgt voor 1 april 2021 van ons een brief daarover. Daarin staat ook wat uw nieuwe huur wordt.

Gevolgen voor de huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. Portaal geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Wat als uw inkomen na 2019 is gedaald?

Was uw inkomen na 2019 onder de voor uw huishouden geldende inkomensgrens zoals in de tabel hierboven? Dan heeft u misschien ook recht op huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, moet u die zelf bij ons aanvragen. Dat kan tot het einde van het jaar 2021. U kunt ons mailen via huurverlaging2021@portaal.nl. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken.

Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten aantonen dat hun huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel zoals die hierboven staat. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt dat aantonen met salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook heeft u een verklaring nodig over de actuele samenstelling van het huishouden (hoeveel mensen er op uw adres wonen). Die verklaring kunt u opvragen bij de gemeente.