Navigatie

Wijzigingen in het bestuur van Portaal

Per 1 september is Sander Heinsman, die al lid was, benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van Portaal. Twee maanden later, op 1 november, zal Arjel Woudstra, als nieuw lid, de Raad van Bestuur completeren. Sander zal zich gaan richten op volkshuisvesting. Arjel zal verantwoordelijk worden voor financiën en bedrijfsvoering.

Bijdragen aan goed samenleven vraagt om een bevlogen, krachtig bestuur

Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Portaal: “Om de visie van Portaal verder te brengen hebben we een krachtig en gedreven bestuur nodig. We zijn ervan overtuigd dat Sander en Arjel samen grote stappen kunnen zetten.”

Sander Heinsman stond als lid van de Raad van Bestuur aan de basis van de huidige strategie. Hij werkt 12 jaar bij Portaal. Hij kent de wereld van de woningcorporaties als zijn broekzak en denkt op landelijk niveau mee over oplossingen voor de corporatiesector. Arjel Woudstra heeft diverse directie- en bestuurlijke nevenfuncties vervuld. De laatste jaren was zij algemeen directeur van FME.

Het is nu nodig om stappen te zetten. Samen met andere partijen en bewoners

Sander Heinsman: “De hoge woningnood en lange wachttijden zijn uit de hand gelopen. Daarnaast zijn er nog de huidige inflatie en gasprijzencrisis. Mensen met een krappe portemonnee krijgen het nog lastiger. Daardoor neemt de spanning in de wijken toe. Niet overal is het kommer en kwel maar het aantal wijken waar het niet goed gaat groeit. Buurten creëren waar iedereen erbij hoort en zorgen voor betaalbare, verduurzaamde woningen is belangrijker dan ooit. Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar blijven niet aan de zijlijn staan kijken. We dragen bij”.

Arjel Woudstra:Gelukkig wordt er nu vanuit verschillende kanten gekeken en gezocht naar oplossingen. Het kabinet is in gesprek met gemeenten en provincies. Ook woningcorporaties en andere partijen die in de wijken werken spelen een rol. Wij kunnen alleen bijdragen aan goed samenleven door samen te werken met deze partijen en bewoners. Portaal wil daarvoor gaan. Ik ga mij met toewijding inzetten om hieraan bij te dragen”.