Woningcorporatie Portaal publiceert jaarverslag, verduurzaming grootste uitdaging

De komende decennia is verduurzaming van de woningvoorraad misschien wel de grootste uitdaging voor de woningcorporatie. De afgelopen jaren lag daarbij de nadruk op het steeds beter isoleren van woningen om het energieverbruik te laten dalen. Dat verandert.

Verduurzaming bestrijkt een steeds breder scala van maatregelen. Het gaat over (een combinatie van) klimaatadaptatie, circulair bouwen, duurzame energiebronnen, afkoppelen van het gasnet en, uiteindelijk, de volledig CO2-neutrale woningvoorraad die in 2050 gerealiseerd moet zijn.

Naast duurzaamheid komen in het jaarverslag ook de volgende speerpunten aan bod:

Nieuwe woonvormen

Door voor nieuwe woonvormen te kiezen levert Portaal een bijdrage aan de beschikbaarheid van woningen voor mensen voor wie het moeilijker is zelfstandig te wonen. Zoals Place2bU in Utrecht, waar statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en studenten bij elkaar wonen zodat ze elkaar kunnen helpen.

Huur naar inkomen

Portaal blijft een groot voorstander van huur naar inkomen. Wij pleiten daarvoor in Den Haag. Een jaarlijkse inkomenstoets op basis waarvan de hoogte van de huur wordt vastgesteld. Daarmee betalen mensen nooit te veel, maar ook nooit te weinig huur en wordt betaalbaarheid van wonen gegarandeerd.

Wonen met een middeninkomen

Ook blijft Portaal van mening dat woningcorporaties voor mensen met een middeninkomen zou moeten kunnen bouwen. Woningen van tussen de 700 en 900 euro per maand zijn onvoldoende interessant voor commerciƫle partijen. De bouw van deze woningen komt dan ook niet voldoende op gang waardoor voor mensen met een inkomen tussen de 35.000 en 45.000 euro er nauwelijks woningen zijn. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.

Jaarverslag nu online

Het jaarverslag bestaat uit het verslag en de jaarrekening. In het bijbehorende digitale magazine staan interviews met huurders en medewerkers die inzicht geven in ons werk en hoe huurders en gemeenten dat ervaren. Het digitale magazine, het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 zijn hier te vinden.

Vertalen / Translate