Navigatie

Woningcorporaties hebben te weinig middelen om aan alle opgaven te kunnen voldoen

Onze overheid heeft veel zaken goed geregeld. Maar als er één ding is, dat niet goed geregeld is, dan is dat de volkshuisvesting. De wooncrisis is springlevend. En de overheid neemt maar niet de juiste stappen om het woonprobleem op te lossen.

Woningcorporaties staan voor veel uitdagingen

Al meer dan een eeuw zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen met een smalle beurs een dak boven hun hoofd hebben. De Nederlandse corporatiesector is een voorbeeld voor heel veel andere landen, ook in Europa, waar sociale huisvesting stukken minder goed geregeld is. De opgaven waar woningcorporaties voor staan worden groter en urgenter. Kunnen woningcorporaties hun grote opgaven rond nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid de komende 15 jaar financieel aan?

Onderzoek van het Rijk en Aedes: Woningcorporaties hebben te weinig middelen om aan alle opgaven te voldoen.

Wat wij als woningcorporaties al jaren zien, blijkt nu ook uit het onderzoek ‘Opgave en Middelen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën en Aedes. Als we op deze voet doorgaan dan dreigen woningcorporaties rond 2028 aan de financiële afgrond te staan. En dat is heel slecht nieuws voor Nederland.

De verhuurderheffing: een onrechtvaardige belasting over de rug van de huurders

Portaal betaalde afgelopen jaar 44 miljoen aan deze extra belasting. Een belasting die, wonderbaarlijk genoeg, niet geldt voor particuliere verhuurders. In totaal hebben woningcorporaties de afgelopen jaren meer dan 10 miljard aan extra belasting aan het Rijk op moeten hoesten. Dan is het niet zo gek dat zaken niet meer te betalen zijn.

Ernstige zorgen, ook voor onze huurders

Portaal wil niet dat de huren op termijn onbetaalbaar worden. Want daar zijn woningcorporaties nou juist voor opgericht: om betaalbare woningen aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. Het is uit eigen onderzoek nu gebleken dat er een kloof is tussen de opgaven van de woningcorporaties en de beschikbare middelen. En daar is een simpele oplossing voor: overheid, stop de verhuurderheffing!

Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman

Raad van Bestuur woningcorporatie Portaal

 

Bekijk hier de advertentie