Ontwikkelwerkplaats gemengd wonen (inclusieve buurten)

Wij hebben een team van deskundige en bevlogen medewerkers samengesteld waarmee wij zowel de voorbereiding van nieuwe projecten doen als de uitvoering en begeleiding. Onze kennis en ervaring zetten wij in voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het prettiger samen leven in de bestaande wijken.

Samen leren

Onze belangrijkste partner is De Tussenvoorziening. Zij bieden opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering. Samen bedachten we het concept gemengd wonen. Met meerdere partners werken wij in de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

De Ontwikkelwerkplaats heeft tot doel om samen met relevante stakeholders te leren van de ervaringen binnen vijf gemengde woonprojecten in Utrecht. De geleerde lessen zetten we in bij bestaande en toekomstige, soortgelijke woonvormen. En voor toekomstig beleid voor inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht. 

Onderzoek

Een publicatie met de titel ‘Goede buren’ doet verslag van onderzoek naar woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning.

Leergang

De Ontwikkelwerkplaats verzorgt tevens een leergang voor wie zelf een gemengde woonvorm wil initiëren. De werkplaats is een samenwerkingsproject van De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht, onderzoeker Maarten Davelaar en woningcorporatie Portaal. Het doel van de leergang is dat de deelnemers een brede en praktijkgerichte visie op gemengd wonen ontwikkelen. De leergang biedt een combinatie van theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden van gemengde woonprojecten en persoonlijke ontwikkeling aan.

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/gemengd-wonen-lessen-uit-de-praktijk

Interesse? Lees de folder van de Leergang Gemend Wonen.

 

In de prijzen

Eervolle vermeldingen en prijzen vielen ons ten deel. We willen niet opscheppen, maar met deze prijs zijn we vooral erg blij.

Op de website staat informatie over Parana en Majella Wonen. Het laatste project won de innovatieprijsvraag i-Opener.

https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/uitgelicht-inzendingen-prijsvraag-i-opener-2017