Onze inclusieve buurten

Wij zijn begonnen met ervaring op te doen in gemengd wonen projecten. Hierbij selecteren we bewoners die ‘een goede buur’ willen zijn voor onder meer mensen uit de maatschappelijke opvang of statushouders. Onze aanpak is onderwerp van een onderzoek geweest en heeft een ontwikkelwerkplaats opgeleverd

Wat wij leerden in de gemengd wonen projecten zetten wij vanaf 2019 in voor bestaande wijken. Dat kan natuurlijk niet een op een. Daarom ook wordt er opnieuw onderzoek gedaan en een ontwikkelwerkplaats ingericht.

Samen voor Overvecht
Onze nieuwe inclusieve projecten zitten in een opbouwfase of in de eerste fase van uitvoering (eind 2019). Het geheel aan projecten noemen wij sociaal renoveren en speelt zich grotendeels af in de wijk Overvecht in Utrecht. Dit past in de gemeentelijk aanpak ‘Samen voor Overvecht’

Sociaal Renoveren
Sociaal renoveren bevindt zich in de opstartfase en bestaat eruit de samenwerking met alle partners in de wijk te analyseren, te verbeteren en vast te leggen. In een buurt of complex omvat de uitvoering zes fasen:
1. Verkennen: weten wat er speelt
2. Opbouwen: investeren in bewoners en portieken
3. Handhaven: zorgen voor schoon, heel en veilig
4. Renoveren (fysiek): draagvlak halen en uitvoeren renovatie
5. Anders toewijzen: sociale cohesie behouden en verbeteren
6. Beheren: nazorg, we blijven ter plaatse.

Rijdende trein
We voeren deze fasen op dit moment niet overal uit. Dat is logisch omdat de trein rijdt en wij daar opgesprongen zijn. Zo hebben we in een onlangs gerenoveerde flat anders toegewezen (fase 5). Investeren in bewoners (fase 2) doen we nu in een flat die al een poosje geleden is gerenoveerd. We kozen voor deze flat omdat we in een geschikte flat wilden starten. In deze flat is geen renovatiedruk en de overlastproblemen zijn niet bovengemiddeld. Tegelijkertijd werken we rustig aan opbouw (fase 2) in een complex waar een renovatie wordt voorbereid.
Handhaven (fase 3) doen we natuurlijk altijd al, maar kan als opeenvolgende fase wel gerichter plaats vinden.

Alle activiteiten bevinden zich nog in een beginfase. Daarom schrijven we er nu niet meer over. In de loop van 2020 kunnen we meer vertellen. U kunt wel contact met ons opnemen via info@portaal.nl