Missie, doelstelling, kernwaarden

Onze missie

Wij bouwen aan kansrijke buurten waar mensen zich thuisvoelen.

Ons doel
In 2020 willen we bereiken dat mensen het liefst wonen in een huis van Portaal. Dat doen we door te bouwen aan kansrijke buurten waar mensen zich thuis voelen. Dit staat centraal in het werk dat we dagelijks doen. Zo werken we samen binnen onze eigen organisatie, maar ook met andere organisaties. Elke dag zijn we bezig voor onze huurders en de buurten waarin zij wonen. 

Wat zijn onze kernwaarden?
Aan onze missie zijn ook vier kernwaarden gekoppeld:

  • open
  • toegewijd
  • zelfbewust
  • betrouwbaar

Waarden die wat zeggen over de manier waarop we samen willen werken. Deze kernwaarden geven richting in het dagelijks handelen van iedereen die bij ons werkt. Hoewel het vrij algemene waarden zijn, proberen we om deze op onszelf en Portaal te betrekken. 

We zijn trots dat we als sociale woningcorporatie ook het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) mogen dragen. Dit bevestigt dat wij er alles aan doen om zowel de belangen van de schuldeiser als van de schuldenaar te behartigen. Meer hierover leest u op de website van het keurmerk SVI.

Welkom thuis