Waarom Portaal de huuraanpassing doorvoert in 2020

Een boodschap krijgen over een huuraanpassing is nooit fijn. En dan is het nu ook nog eens lastig om te begrijpen waarom woningcorporaties toch overgaan tot de huuraanpassing. Wij leggen uit waarom het noodzakelijk is voor ons en hoe we ervoor zorgen dat mensen die financieel ontwricht zijn door de coronacrisis door ons geholpen worden.

Waarom een huuraanpassing?

We zitten in een wooncrisis. Juist in deze tijden wordt het zo voelbaar hoe belangrijk het is om een goed dak boven je hoofd te hebben. Wij bouwen, we renoveren en we verduurzamen. Dat is noodzakelijk. Daar hebben we de gelden van de huuraanpassing keihard voor nodig. Bewoners die door de coronacrisis in financiële problemen komen helpen wij.

Voor al onze huurders

De huuraanpassing uitstellen of helemaal niet door laten gaan is een algemene maatregel die voor alle huurders zou gelden, maar lang niet iedereen nodig heeft. Daarnaast hebben we deze huurinkomsten hard nodig om nieuwe huizen te bouwen voor woningzoekenden, én voor het onderhouden en verduurzamen van onze bestaande woningen. Voor het woongenot van ál onze huurders dus. Daarom kiezen we bewust voor maatwerk voor bewoners die door de coronacrisis in de problemen komen. Uitstellen van de huuraanpassing is niet noodzakelijk voor alle huurders.

Maatwerk voor hen die dat nodig hebben

Voor huurders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen leveren we maatwerk. We vermelden dit ook in onze brief. Kom je in de problemen, neem contact met ons op. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.

U laat uw huurders toch niet vallen?

Nee, maar dat doen we überhaupt niet. Portaal heeft het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. We zijn coulant en in deze tijden zijn we dat nog sterker.

Mee met de inflatie

Voor de meeste bewoners - ruim 80%van onze huurders - passen wij de huur aan met het inflatiecijfer 2,6%. Gelukkig stijgen lonen en uitkeringen mee met de inflatie. De koopkracht gaat door de huuraanpassing niet achteruit. Voor sommige huurders verhogen we de huur niet. Voor huurders met de hoogste inkomens vragen we wel meer verhoging. Voor al onze huurders geldt: wie door een plotselinge daling van inkomen in de problemen komt, kan bij ons terecht voor een oplossing op maat. Zeker in deze tijd.