Leidse Agaatflat als eerste hoogbouwflat naar nul-op-de-meter met stadsverwarming

Als alles volgens plan verloopt, hebben 226 huishoudens van de Leidse Agaatflat halverwege 2021 een energiezuinige en comfortabele woning. De renovatie van deze hoogbouwflat uit de jaren zeventig in het Morskwartier is in volle gang. De bewoners blijven tijdens deze ingreep in hun woning.

Met de renovatie van de Agaatflat halen we in een keer 226 woningen van het gas af. Tegen het bestaande gebouw komen nieuwe isolerende gevels en op het geïsoleerde dak plaatsen we zonnepanelen. Het gebouw wekt straks minstens zoveel elektriciteit op als de huishoudens gemiddeld verbruiken. Door deze maatregelen en het gebruik van zuinige installaties voldoen de woningen na de renovatie aan de eisen van nul-op-de-meter met stadsverwarming. Het energielabel maakt een grote sprong, naar minimaal A+. De maandelijkse woonlasten (huur- en energiekosten) blijven bij een gemiddeld energieverbruik gelijk. De woningen behouden hun aansluiting op het warmtenet. In de toekomst krijgen ze CO2-vrije warmte van energieleverancier Vattenfall. 

Samen bouwen aan een duurzame stad

Met deze renovatie leveren we een bijdrage aan onze duurzaamheidsambitie en de prestatieafspraken die we hebben gemaakt met de gemeente Leiden. We verminderen de CO2 uitstoot en werken aan energiebesparing en -bewustzijn bij onze huurders. De bewoners hebben straks een comfortabele en energiezuinige woning. We vervangen namelijk meteen ook alle gevelkozijnen en in de meeste woningen moderniseren we de badkamer en de toiletten. Koken gebeurt straks op inductie. Ook het flatgebouw krijgt een ingrijpende opknapbeurt; de entrees, bergingen en galerijen worden aangepakt.

Renoveren in bewoonde staat: de uitdaging!

Bébouw Midreth voert deze renovatie voor ons in bewoonde staat uit. Het tijdelijk verhuizen van de bewoners bleek niet haalbaar, gegeven de krapte op de woningmarkt. Daarom onderzochten we of renovatie in bewoonde staat mogelijk zou zijn. Daarbij gingen we uit van de huidige eisen die gelden voor huurdergericht renoveren. Samen met de HBV en bewonerscommissie maakten we een sociaal plan. Daarnaast boog een onafhankelijke commissie zich over de zaak en oordeelde over de hoogte van de financiële vergoedingen. Dit advies namen we over. De bewonersbegeleiders van Portaal en Woonsupport Plus zijn er om de bewoners te begeleiden en bij te staan tijdens de renovatie. Dat alles neemt niet weg dat de renovatie een behoorlijke impact heeft voor de bewoners. Wij realiseren ons dat goed.