Navigatie

136 nieuwbouw appartementen aan de Turkooislaan

Betaalbare woningen toevoegen aan de stad
Eind 2020 kocht Portaal de grond en opstallen aan de Turkooislaan 131 van de Raad Vastgoed Ontwikkeling. Omsloten door de Turkooislaan, Smaragdlaan en Agaatlaan biedt deze locatie in de Hoge Mors ons de kans om betaalbare woningen toe te voegen aan de stad Leiden. Daarin willen we samen optrekken met de gemeente Leiden en de buurt.

Voor verschillende doelgroepen een woning
We gaan hier een mooie mix neer zetten voor verschillende doelgroepen. Het voornemen is om van de in totaal 136 woningen 116 sociale huur en 20 midden huur te bouwen. Leiden kent een groot tekort aan betaalbare woningen. Deze toevoeging van betaalbare woningen aan ons bestaande bezit in de stad Leiden die ruimte biedt aan verschillende doelgroepen, waaronder de middeninkomens en huishoudens met een laag inkomen.

Plannen verder uitwerken
Portaal werkt  de plannen nu verder uit. De gemeente Leiden werkt aan de voorbereidingen en onderzoeken voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. De uitgewerkte plannen zijn op 18 mei 2021 aan de direct omwonenden gepresenteerd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu in procedure gebracht. Derde/vierde kwartaal van 2021 willen wij het pand dat er nu nog staat, slopen. Het pand werd tijdelijk gebruikt als kinderdagverblijf en huisvesting voor arbeidsmigranten. Wij verwachten in 2024 de woningen op te leveren.* Zodra de woningen klaar zijn, biedt Portaal ze aan op www.hureninhollandrijnland.nl. 

Herinrichting leefomgeving
Als de nieuwbouw is opgeleverd, richten we samen met de gemeente de leefomgeving opnieuw in. Hierin is veel aandacht voor groen. Ook planten we nieuwe bomen. De huidige bomen moeten voor de sloop van de gebouwen worden gekapt of behandeld voor verplanting. Dit gebeurt als de aangevraagde kapvergunning door de gemeente is verleend en het broedseizoen is afgesloten. 

Plattegrond van de woonblokken en de leefomgeving met groen (onder voorbehoud). 

Meer weten?
De direct omwonenden worden regelmatig via een persoonlijke brief of nieuwsbrief geïnformeerd. Op deze projectenpagina leest u de laatste informatie over de nieuwbouw. Meer over de ontwikkeling van het gebied leest u op de projectenpagina van de gemeente Leiden.

Wilt u meer weten over het project? Neemt u dan contact op met Irene Baartman. U bereikt haar via het Klant Contact Centrum. Belt u dan naar  088 - 767 82 25 of stuurt u een e-mail naar turkooislaan@portaal.nl