Bloemenbuurt en Josephbuurt Utrecht

Aan beide zijden van de St. Josephlaan staan bijna 500 huurwoningen van Portaal. Ze zijn gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw. Inmiddels voldoen ze niet meer aan de eisen van deze tijd. De meeste woningen hebben een laag energielabel, dus een hoge energierekening en de bewoners hebben last kou en vocht. De meeste badkamers, keukens en toiletten zijn ook aan vervanging toe. Sommige vloeren zijn zo slecht dat ze geheel of gedeeltelijk moeten worden vervangen. Er zijn flink veel werkzaamheden nodig.

Eerste fase

De aanpak van de woningen gebeurt in vijf fasen. Voor de eerste fase is het draagvlak bij de bewoners gehaald. Een bewoner die tegen de renovatie heeft gestemd, wil het voorstel van Portaal voorleggen aan de rechter. Die toetst straks of het voorstel redelijk is. Zo ja, dan moet de bewoner alsnog meewerken aan de renovatie. Afhankelijk van de uitkomst bij de rechter hopen we met de werkzaamheden te beginnen na de bouwvak van 2019. De werkzaamheden in de eerste fase lopen door tot in 2020.

Wij beseffen dat dit een lange doorlooptijd is voor ongeveer 100 woningen. We doen dit om de druk op de wijk en de overlast te spreiden en te beperken.

Tweede fase

Als de aannemer de werkzaamheden in de eerste fase op de rit heeft, beginnen we met de voorbereidingen voor de 2e fase. Voor elke fase bezoeken we alle bewoners in die fase, om te kijken hoe de situatie in hun woning is. Dat is nodig omdat elke woning anders is. De aanpak kan daarom ook anders zijn dan in fase 1.

Het is afhankelijk van de onderzoeken hoeveel woningen we in de 2e fase kunnen doen. Daarom is het niet mogelijk om een planning van de fases te geven. U krijgt echter op tijd informatie.

 

Kenmerken en foto's

Foto's