Bloemstede, Maarssen

In de wijk Bloemstede, Maarssenbroek staan 131 eengezinswoningen die constructief goed zijn, maar die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Denk aan isolatie, energieverbruik, vochtproblemen en uitstraling. Daar wil Portaal graag iets aan doen. Een woning die comfortabel aanvoelt, energiezuinig is en een frisse eigentijdse uitstraling heeft. Daarom heeft Portaal in overleg met bewonerscommissie Bloemstede complex 622 en aannemer Plegt-Vos een renovatieplan gemaakt.  

Uitslag draagvlakmeting
Bewoners hebben een renovatievoorstel ontvangen. Daarop volgde de draagvlakmeting onder 125 huishoudens. 6 Woningen zijn uit de draagvlakmeting gehouden omdat deze woningen leeg staan of tijdelijk een andere bestemming hebben. 123 Huishoudens brachten hun stem uit en dat is een hoog responspercentage. 91,2% van de huishoudens heeft vóór de plannen gestemd. Er is 103 keer voor het A+ scenario (met zonnepanelen) gestemd en 11 keer voor het A scenario. 11 huishoudens stemden nee en 2 huishoudens brachten geen stem uit. Met de uitslag is de wettelijk vereiste norm van 70% akkoord behaald. Portaal is erg blij dat de bewoners massaal vóór het plan stemden.

Start werk in september
Achter de schermen gebeurt er veel. De omgevingsvergunning wordt ingediend en de voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart. Het is onze bedoeling in de loop van september 2017 met de werkzaamheden te beginnen. Maar eerst ontvangen de bewoners een uitvoeringsboekje. Daarin staat onder andere een gedetailleerde planning, welke werkzaamheden we van dag tot dag uitvoeren, welke overlast de bewoners kunnen verwachten en bij wie zij tijdens de werkzaamheden terecht kunnen met vragen.

Kenmerken en foto's

Foto's