Circusterrein Hatert, Nijmegen

Giesbers ontwikkelt en bouwt op het ‘Circusterrein’ in Hatert 40 grondgebonden vrije-sectorhuurwoningen en voor Portaal 75 sociale huurappartementen. De appartementen zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens en zijn 75 tot 80 vierkante meter groot. De eerste appartementen worden naar verwachting opgeleverd in 2018. In het verleden is in samenwerking tussen Portaal en Giesbers de naastgelegen Woontoren Hatert gerealiseerd.

Nieuwe invulling van terrein
Het voormalige Circusterrein van Hatert lag al jaren te wachten op een passende invulling. De plannen van Portaal met koopwoningen en huurappartementen hebben het in de crisis niet gered. Het project ging de koelkast in en toen het er na een aantal jaar uit kwam, paste het niet meer bij deze tijd. Portaal schreef daarom eind 2015 een Design & Build-aanbesteding uit. Begin 2016 heeft Giesbers deze aanbesteding gewonnen. Begin 2017 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex voor Portaal onherroepelijk geworden. De bouw van dit complex is inmiddels in volle gang en het hoogste punt is bereikt. Alle informatie voor omwonenden wordt gedurende de bouw geplaatst op de website van Giesbers.

Start verhuur appartementen
Portaal start in het najaar van 2018 met het aanbieden van de eerste appartementen op Entree. Ieder appartement zal afzonderlijk geadverteerd worden. Op www.entree.nu kunt u dan zien wat de huurprijs, plattegrond en de positie van de woning is in het complex. Wanneer de reactiedatum is verstreken zal de volgordebepaling volgen en worden de eerste vijf kandidaten uitgenodigd in de modelwoning in het complex aan het circusterrein. Er is dan een verhuurconsulent aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Indien u interesse heeft, dient u het acceptatieformulier plus alle benodigde documenten in te leveren voor de volgende dag 17.00 uur. De woning wordt toegewezen aan de kandidaat met de langste meettijd.

Let op! Zorg dat u alle documenten op tijd in uw bezit heeft, indien niet de documenten niet compleet zijn, dan gaan wij verder met de volgende kandidaat. In de e-mail voor de uitnodiging van de bezichtiging van de modelwoning geven wij exact aan wat u aan moet leveren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een appartement?
Wij kijken naar het inkomen van u en uw eventuele medebewoner, dit verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan €36.165,00 (prijspeil 2017). Wij toetsen dit aan de hand van een inkomstenverklaring van de Belastingdienst en drie recente inkomens-/uitkeringsspecificaties. Verder controleren wij de meettijd van uw inschrijving in Entree. Deze controle vindt plaats aan de hand van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met uw woonhistorie van de afgelopen tien jaar. Tot slot vragen wij u, indien van toepassing, een verhuurdersverklaring aan te leveren van uw huidige verhuurder. Belangrijk is dat er geen sprake is van betalingsproblematiek en/of overlast.

Wat is de huurprijs van het appartement?
Het zijn allemaal sociale huurwoningen, de exacte huurprijzen zijn nog niet bekend. Indien u recht heeft op huurtoeslag, dan betaalt u een netto huurprijs van €592,55, exclusief servicekosten (prijspeil 2017).

Meer informatie
Heeft u interesse in één van deze woningen dan adviseren wij u de website van Entree in de gaten te houden en te reageren. Voor meer informatie over de verhuur kunt u contact opnemen met Wendy Toussaint, verhuurconsulent.

Bent u omwonende en heeft u een vraag over de bouw, dan kunt u contact opnemen met Robert Hendriks, projectleider.

Stuur ons een bericht via de website, of neem contact op via telefoonnummer 0800 - 767 82 25. Met een mobiele telefoon belt u 0318 - 89 89 89.

Kenmerken en foto's

Foto's

Kenmerken

Startdatum
2017
Einddatum
2018
Aantal woningen
75
Aannemer
Giesbers

Vertalen / Translate